Contact met studenten

Remote Teaching

Contact met studenten

Contact met studenten

Lesgeven op afstand maakt het moeilijker om in contact te blijven met je studenten. Niet alleen verlies je daarmee misschien de kans om een band met ze op te bouwen, dit kan het ook intimiderender voor ze maken om vragen te stellen, en daarmee hun vooruitgang in de weg zitten. Het is dus belangrijk ook hiermee bewust om te gaan tijdens het lesgeven op afstand.

Informeer je studenten, en manage verwachtingen

Zorg ervoor dat je studenten goed op de hoogte zijn van wat er van ze verwacht wordt, wat zij van jou kunnen verwachten, en waar ze terecht kunnen voor ondersteuning en tips.

Wat jij verwacht van jouw studenten

Laat je studenten duidelijk weten wat jij van ze verwacht.

 • Deel de Gedragscode Onderwijs op Afstand met je studenten, bijvoorbeeld in de syllabus
 • Voorkom miscommunicatie door zo duidelijk mogelijk te zijn in beschrijvingen van opdrachten, en voorbereidende taken. Zie voor tips de checklist hieronder.
 • Deel voor de les, en in het begin van de les, welke vorm van participatie je van je studenten verwacht, en op welke manier en momenten ze vragen kunnen stellen.
 • Overweeg om een moderator toe te voegen aan je les om deze qua communicatie zo goed mogelijk te laten verlopen. Bekijk de Moderator toevoegen pagina op deze website voor meer informatie.

Wat mogen studenten van jou verwachten

Wees duidelijk in wat studenten van jou mogen verwachten zodat ze weten waar ze aan toe zijn.

 • Communicatieplan
  Werk aan een communicatieplan en deel dit met ze. Wanneer ben je beschikbaar voor vragen? Hoe kunnen ze je bereiken? Als je nog geen communicatieplan hebt, laat ze dan weten wanneer ze dit kunnen verwachten en deel eventuele tussentijdse versies
 • Wees open over beoordelingscriteria
  Wees duidelijk over hoe je ze zal beoordelen, en hoe je hun participatie op waarde zal schatten. Maak dit zo concreet mogelijk en deel eventueel zelf-evaluatie formulieren.
 • Manage communicatie verwachtingen
  Laat weten wanneer ze beoordelingen en reactie van je kunnen verwachten. Als je weinig tijd hebt om vragen via bijvoorbeeld de mail te beantwoorden kan het handig zijn hier een vaste tijd per week voor vrij te maken zodat je ook met je studenten kan delen op welk moment ze reactie kunnen verwachten. Ook kun je wekelijks een online inloop spreekuur houden voor je studenten.
 • Maak een duidelijke syllabus
  Deel een duidelijke syllabus, volg deze, en herinner studenten hieraan zodat ze weten dat de syllabus jouw belofte is naar hun en ze weten wat ze kunnen verwachten. Als je hier door omstandigheden nog niet volledig aan toe bent gekomen laat ook dit weten en besluit de nodige week-informatie bijvoorbeeld 2 weken van te voren te delen op een vast moment. Deel het ook wanneer er dingen in je lesprogramma veranderen.
 • Communiceer didactische methoden en keuzes
  Deel eventueel de didactische methoden achter je lesplan zodat studenten deze kunnen toepassen bij de zelfstudie. Op deze manier leren ze tevens wat je lesprogramma zo sterk maakt en kunnen daardoor beter inschatten bij welke onderdelen, en op welke manier ze kunnen participeren in de les.

Checklist Duidelijke taakomschrijving

 • Duidelijke omschrijving en scope van de (inhoudelijke) taak zelf
 • Wees duidelijk in wat hier dus niet onder valt, wanneer ze te ver afdrijven.
 • Het leerdoel achter de opdracht
 • Eventueel een beschrijving hoe je verwacht dat ze de taak uit zullen voeren
 • Beoordeling van de taak (deel eventueel een evaluatieformulier / grading rubric)
 • Leg uit wanneer jij een taak als ‘volbracht’ ziet, aan welke punten moet het voldoen
 • Wees duidelijk in de deadline(s)
 • Wees duidelijk over de manier van inleveren
 • Geef studenten eventueel de mogelijkheid een taak van te voren op ‘vorm’ te laten checken door jou of een assistent zodat ze weten dat ze aan deze punten voldoen voor ze hem inleveren en de taak op inhoud nagekeken wordt.


Zorg dat studenten weten waar ze terecht kunnen voor ondersteuning

Naast technische ondersteuning, tips voor het succesvol volgen van afstandsonderwijs, en vakinhoudelijke ondersteuning is het van belang dat studenten ook weten waar ze terecht kunnen voor andere vormen van ondersteuning. Bijvoorbeeld wat betreft toegankelijkheid, maar ook psychologische hulp. Wees dus duidelijk in waar ze deze ondersteuning kunnen vinden.

 • Technische ondersteuning
  Voor technische ondersteuning kunnen studenten terecht de Voorzieningen, diensten en IT pagina op de universiteits website raadplegen.
 • Tips voor het volgen van afstandsonderwijs
  Voor tips omtrent het volgen van afstandsonderwijs kunnen studenten de Tips pagina op de universiteits website raadplegen, maar ook op de website van het Centre for Innovation staat een handige (engelstalige) pagina, Top tips for Remote Learning en een Youtube video genaamd ‘Study Tips to Succeed as an Online Student’ met uitleg.
 • Overige ondersteuning zoals psychologische hulp
  Voor andere vormen van begeleiding wanneer studenten zich bijvoorbeeld gestrest, angstig of geïsoleerd voelen door de situatie kunnen ze terecht bij de contactpunten genoemd in de Begeleiding en Advies sectie van de Veelgestelde vragen pagina op de universiteits website.
 • Vakinhoudelijke ondersteuning
  Voor vakinhoudelijke ondersteuning is het belangrijk om een goed plan te maken wat betreft vraag-momenten, eventuele bijles, en het eventueel opzetten van peer-begeleiding binnen de klas.