Context & Implementatie

Remote Teaching

Context & Implementatie

Context & Implementatie

De meest succesvolle (online) leerervaringen zijn degene die passen bij - en geïmplementeerd zijn in - de context waarin ze worden onderwezen. Hoewel veel van de onderdelen van deze twee dimensies al (gedeeltelijk) vastliggen bij het onderwijs aan de Universiteit Leiden, kun je toch een groot verschil maken door bij het ontwerpen van je programma rekening te houden met de context en de implementatie.

Context

Bij het verzorgen van academisch onderwijs zal het ‘domein’ - in de meeste situaties - hoger of beroepsonderwijs zijn waarin de 'aanbieder' de Universiteit Leiden is.

Deomvang’ van de leerervaring die je (her)ontwerpt kan variëren afhankelijk van je rol. Maar of je nu een enkel vak geeft of verantwoordelijk bent voor een compleet programma, het is essentieel dat het ontwerp samenhangend is, en in lijn met gekoppelde elementen die worden aangeboden zoals andere colleges, opdrachten, andere cursussen en de eindtermen van het programma.

Kenmerken, voorwaarden en vaardigheden van de student

Dit onderdeel valt binnen de 'context' dimensie, maar omdat het van groot belang is om rekening te houden met de kenmerken, vereisten en vaardigheden van de student voordat je begint met het (her)ontwerpen van je programma of cursus verdient het expliciet benoemd te worden. Sommige vereisten - zoals voorkennis - zijn makkelijker te identificeren, terwijl andere - bijvoorbeeld taalvaardigheid, technologische vaardigheden en zelfregulering - moeilijk te identificeren zijn.

Als je een snelle maar gestructureerde aanpak wilt om een studentanalyse in je ontwerp op te nemen, kun je dit korte template uit de Digital Learning Toolkit of dit meer diepgaande student analyse gebruiken.

Implementatie

Als het gaat om het implementeren van online programma's, zijn er 3 componenten om rekening mee te houden.

 1. De locatie
  Waar leren je studenten? Thuis, in een gezamenlijke ruimte van een studentenhuis, in een studieruimte, op een andere locatie of een mix van deze locaties? Als docent is het belangrijk om rekening te houden met de mogelijkheden en mogelijke gevolgen van die locatie. Zijn er meer afleidingen of is het moeilijk om met een bepaalde indeling te werken? Vergeet niet om rekening te houden met de manier waarop je met de privacy van je studenten (en met je eigen privacy) omgaat wanneer er vanuit huis gewerkt of gestudeerd wordt..
 2. Facilitator op dezelfde locatie
  Je rol en aanwezigheid kunnen verschillend zijn, afhankelijk van de modaliteit van de leerervaring (online/offline /combinatie). Bij alle online elementen is het essentieel om als docent online aanwezig te zijn, voldoende technische ondersteuning te verzorgen en de verwachtingen te managen.
 3. Studenteninteractie
  Er zijn 3 types van studenten interactie die in overweging moeten worden genomen bij het (her)ontwerpen van elke leerervaring.
  1. Student-content interactie
  2. Student-docent interactie
  3. Student-student interactie

   In het algemeen leidt meer interactie tot betere resultaten, onafhankelijk van het type interactie (student,content of docent),zolang de interactie relevant, relateerbaar en van toegevoegde waarde is voor de leerervaring. Neem de tijd om te onderzoeken hoe je dit soort interacties wilt integreren in de leerervaring.