Discussies & debatten

Remote Teaching

Discussies & debatten

Discussies & debatten

Een vak is meer dan slechts een leraar die kennis uitzendt, maar bestaat uit een veilige en tegelijkertijd levendige gemeenschap waarbinnen zowel interactieve sociale activiteiten als het leren zelf plaatsvinden. Dit maakt deel uit van de sociale aanwezigheid en de cognitieve discoursen van het vak.

In zekere zin kan het faciliteren van online discussies tot betere resultaten leiden dan in een normale les. In het klaslokaal geven studenten er vaak de voorkeur aan om tijdens bepaalde gevoelige discussies te zwijgen of tenminste zeer politiek correct te zijn. Een online omgeving kan veiliger voelen, mede omdat leerlingen zich kunnen uiten achter de veiligheid van een scherm en, vooral bij het faciliteren van asynchrone online discussies, leerlingen kunnen meer tijd nemen om na te denken over hun antwoorden.

Je zou dit kunnen gebruiken...

 • Om een academisch debat met en tussen je studenten te voeren, zodat de inhoud van het programma en de theorieën door de studenten geanalyseerd, getest en gevalideerd kunnen worden.
 • De studenten te laten oefenen met het opbouwen van stellingen en beargumenteren op een academische manier, terwijl ze tegelijkertijd meer inhoudelijke kennis opdoen.
 • Ter vervanging van fysieke discussies, zoals die in een traditionele klassikale setting zouden kunnen plaatsvinden.

Houd rekening met

 • Synchroon vs. Asynchroon. Overweeg of een synchroon of asynchroon gesprek of debat het meest zou bijdragen aan de doelstellingen van het programma.
 • Manage verwachtingen. Geef duidelijke richtlijnen met betrekking tot de bijdrage die de student moet leveren: wat moet er worden gedaan (bijv. geen referenties), hoe lang moet de bijdrage zijn, hoeveel inzendingen, en hoeveel reacties van medestudenten verwacht je. Voor meer informatie raden we je aan een kijkje te nemen op de Contact met je studenten pagina die je op deze website kunt vinden.
 • Voeg een moderator toe aan je les. Wees je ervan bewust dat - net als tijdens een persoonlijk debat of discussie - een moderator moet worden aangesteld om de discussie samen te vatten en te begeleiden. Dit is ook het geval wanneer het gaat om een asynchrone, schriftelijke discussie. Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op de Voeg een moderator toe aan je les pagina die u op deze website kunt vinden.
 • Bouw een online community. Voor een veilige leeromgeving moet je ervoor zorgen dat je leerlingen elkaar kennen. Als ze elkaar niet in het echt hebben ontmoet, organiseer dan een introductieoefening om een vertrouwensrelatie te creëren die leidt tot een veilige leeromgeving. Meer informatie over het bouwen van een community vindt je op de Contact met Studenten pagina op deze website.
 • Algemene communicatie. Zorg ervoor dat je de regels van de discourse uitlegt, indien nodig voorbeelden geeft en de verwachtingen die je van de studenten hebt vastlegt. Zorg er ook voor dat de moderatoren goed worden geïntroduceerd. Meer informatie over communicatie vindt je op de pagina Contact met Studenten op deze website.

Opties & voorbeelden

  • Traditioneel tweepartijdig debat
   Dit werkt het beste in kleinere groepen, met behulp van Microsoft Teams. Laat de studenten hun statements voorbereiden en presenteren om het debat te starten. Als docent ben je de gastheer of moderator, geef je het woord aan studenten en begeleid je de discussie.
  • Forumdiscussie
   Je kunt de Brightspace forums gebruiken voor asynchrone discussies met zowel kleine als grote groepen. Leg stellingen voor en laat de studenten reageren met (tegen)argumenten die worden ondersteund door academische referenties. Als docent kan je de rol van redacteur op je nemen door discussies samen te vatten en te verweven om het gesprek voort te zetten en te begeleiden.
  • Chatgesprek
   In een chat kunnen mensen een synchrone discussie voeren met meerdere mensen. Het aantal mensen in dit formaat kan het beste onder de 25 gehouden worden. In deze setting moet je minstens één moderator hebben. Je kunt dit formaat gebruiken om een discussie of debat te faciliteren tijdens een live sessie of videogesprek.
  • Pitch & reageer(video)
   Laat studenten hun idee, scriptie of pleidooi - met behulp van een video of tijdens een videogesprek - presenteren om een discussie op gang te brengen. Daarbij kan feedback worden gegeven aan de presentator, zodat deze zijn of haar werk kan verbeteren. Je kunt hiervoor Brightspace ( via uploaden en reageren in een forum) of een live chat (Microsoft Teams) gebruiken. Raadpleeg de Peer feedback pagina voor meer informatie.

  Aanvullende bronnen

  Relevante tools

  Tools ondersteund door Leiden Universiteit