Feedback & Beoordeling

Remote Teaching

Feedback & Beoordeling

Feedback & Beoordeling

Feedback is een essentieel onderdeel van het leerproces, vooral bij online leren, waarbij het stellen van informele vragen en het geven van feedback moeilijker kan zijn voor studenten, omdat ze je niet makkelijk informeel kunnen benaderen na een hoorcollege of werkgroep. Wanneer je een vak (her)ontwerpt, kies dan per activiteit welk type feedback je geeft en hoe dit gegeven wordt.

Formatieve & Summatieve beoordeling

Je kunt kiezen tussen twee verschillende soorten beoordelingen die je tijdens je vak kunt inzetten, afhankelijk van het doel dat je wilt bereiken. Formatieve beoordeling wordt tijdens het vak gebruikt om te beoordelen hoeveel je studenten tot nu toe hebben geleerd en om te bepalen welke onderwerpen of onderdelen meer uitgebreid aan bod moeten komen. Formatieve beoordeling is niet bedoeld om een cijfer te geven, maar is bedoeld ter reflectie voor de student en voor jou als docent om inzicht te krijgen in hoe je je cursus kan aanpassen naar de behoeften van je studenten. Summatieve beoordeling is daarentegen een manier van beoordelen die gebruikt wordt om een eindcijfer of eindoordeel te bepalen. Het is ook een manier om de prestaties van de studenten te standaardiseren, zodat de resultaten kunnen worden vergeleken.

Directe feedback & geautomatiseerd beoordelen

Quizzen kunnen directe feedback geven. Het enige wat je hoeft te doen is een quiz te maken op Brightspace of Kaltura en eenmalig de juiste antwoorden en feedback in te voeren. Afhankelijk van de tool die je gebruikt is het mogelijk om ook open vragen te stellen. Dit formaat is zeer geschikt voor zelfevaluaties en examenvoorbereiding.

Meer informatie over hoe dit te doen is te vinden op deze Brightspace Screensteps pagina of in de Kaltura blog van de bibliotheek. Gebruik deze tips en trucs van Brigham Young University om kwalitatief goede meerkeuzevragen te maken.

Feedback & beoordeling door de docent

Wanneer je feedback of cijfers aan je studenten geeft is het aan te raden om rubrics (toetsmatrijzen) te gebruiken en verwachtingen op te stellen over wat de studenten aan feedback en/of beoordeling zullen ontvangen. Overweeg hierbij het volgende:

  • Zijn de feedback en het cijfer formatief of summatief?
  • Wat voor soort feedback geef je? Suggesties, aanwijzingen voor verbetering of alleen een indicatie waar de kwaliteit ondermaats is?
  • Wat voor soort cijfer krijgen je studenten en wat zijn de gevolgen van de uitkomst?
  • Wat zijn de deadlines en voorwaarden voor het inleveren en terugkrijgen van feedback en cijfers?
  • Is er een moment voor vragen na het ontvangen van het cijfer en/of de feedback?

Feedback & beoordeling door middel van peer review

Als docent wordt van jou verwacht dat je feedback geeft. Studenten waarderen je mening en oordeel en willen graag weten hoe ze het doen, maar het geven van feedback kost ook veel tijd. In sommige gevallen kan een peer review net zo effectief zijn, met als bijkomend voordeel dat beide partijen leren van de peer review sessie en het zal bijdragen aan de academische ontwikkeling van je studenten. Zorg ervoor dat je ook in deze situatie de bovengenoemde lijst met overwegingen bij feedback aan bod laat komen. Meer informatie over peerfeedback vind je hier op deze pagina.