Microsoft Office 365 voor onderwijs

Remote Teaching

Microsoft Office 365 voor onderwijs

Microsoft Office 365 voor onderwijs

De Universiteit Leiden maakt gebruik van het software pakket Microsoft Office 365. Twee van de programma's in dit pakket zijn zeer geschikt om in te zetten voor Remote teaching: Microsoft Teams en Microsoft Live Events. Op deze pagina wordt een korte omschrijving gegeven van beide programma's en zijn aanvullende informatiebronnen te vinden.

Microsoft Teams

Microsoft Teams is een krachtige samenwerkingsomgeving, dat onderdeel is van Microsoft Office 365. De Microsoft Teams omgeving kan gebruikt worden voor het hosten en plannen van vergaderingen (video calls), het voeren van fora-discussies, het maken van opnames (volgens AVG richtlijnen), het delen van - en samenwerken in - documenten en vele andere activiteiten. Microsoft Teams heeft veel handige toepassingen voor samenwerking en communicatie, maar net als bij elke tool zullen de voor- en nadelen van het gebruik zorgvuldig overwogen moeten worden bij het ontwerpen van onderwijs. Geen enkele tool is perfect en ook Microsoft Teams heeft limieten. Bekijk deze pagina om te besluiten of Microsoft Teams een oplossing is voor jouw onderwijs.

Belangrijk om te weten

  • Integratie met Brightspace is op dit moment nog niet technisch mogelijk. Microsoft en D2L (ontwikkelaar van Brightspace) zijn hier mee bezig, maar dit wordt niet verwacht voor het eind van 2020. Dit betekent dat Teams niet gesynchroniseerd is met Brighspace cursussen. Het gevolg hiervan is dat de deelnemers van een Brigthspace cursus nog niet automatisch kunnen worden toegevoegd aan een team. Gebruikers kunnen helaas ook niet met behulp van een Excel of .csv bestand worden toegevoegd. Het toevoegen moet dus handmatig gebeuren, wat een tijdrovende klus kan zijn. Hoewel deze werkvorm nog niet is getest, zou het mogelijk moeten zijn om via de ISSC een bulk opload te laten uitvoeren, maar dit vraag om goede planning. Een aanvraag hiervoor kan gedaan worden met behulp van een ticket in de ISSC HelpDesk.
  • Het opzetten en aanmaken van een team en bijbhorende groepen en kanalen dient ook handmatig te gebeuren.
  • Teams is alleen geschikt voor korte termijn opslag van documenten, opnames en bestanden. Deze moeten naar de Kaltura Video Portal en Brigtspace omgeving verplaatst worden om langer bewaard te kunnen blijven.
  • Net als bij elke andere tool is het onmogelijk volledige stabiliteit te garanderen. Besteed daarom aandacht aan het organiseren van een stabiele internetverbinding.
  • Bij groepen groter dan 25 deelnemers is het aan te raden om een moderator aan te stellen, die de gesprekken kan leiden en samenvatten.

Meer informatie over het gebruik van Microsoft Teams voor het geven van onderwijs kan je vinden op deze pagina. Het laatste nieuws over de functionaliteiten en het gebruik van Microsoft Teams binnen Universiteit Leiden is te vinden op deze helpdesk portal pagina.

Microsoft Live Events

In tegenstelling tot Microsoft Teams, is het programma Live Events juist niet gericht op intense interactie van de verschillende deelnemers. MS Teams Live Events is de webinar software van Office365, die tot 10,000 passieve deelnemers toestaat. Het belangrijkste doel van deze software is een platform bieden voor grootschalige conferenties, seminars en andere online events. Live Events zijn hele passieve bijeenkomsten voor je studenten. Je kan hen niet zien, en ze kunnen niet met elkaar praten. Vanwege een korte vertraging van ongeveer 30 seconden in de uitzending is interactie erg lastig. Bedenk voordat je begint aan het ontwerpen en ontwikkelen van een Live Event of het format past bij de te behalen doelen en wat de impact van dit passieve format is op je programma.