Modaliteit

Remote Teaching

Modaliteit

Modaliteit

De modaliteit van een vak of programma bepaalt of het onderwijs volledig online, deels online of “web-enabled” plaatsvindt (ondersteund met online platformen, zoals Brightspace). Deze drie modaliteiten en hun kenmerken worden hieronder beschreven.

Online

In online onderwijs vindt (bijna) al het onderwijs en leren online plaats. Dit betekent dat de overdracht van informatie, de interactie en het zelfstandig werken op het internet plaatsvindt. Een online programma of cursus kan volledig en succesvol worden gegeven zonder offline activiteiten. Hoewel offline activiteiten zoals ontmoetingen en oefensessies als aanvulling op de cursus kunnen worden ontworpen, moeten alle deelnemers in staat zijn om alle beoogde doelstellingen te bereiken zonder deel te nemen aan deze offline activiteiten.

Blended of hybride

Een blended (of hybride)* programma of vak maakt gebruik van het beste van beide werelden. Zoals bij elk programma worden de onderwijs- en leeractiviteiten zorgvuldig ontworpen met het oog op de leerdoelen, maar in dit geval wordt ook rekening gehouden met de manier waarop het programma wordt aangeboden. Over het algemeen vinden de meer passieve activiteiten en/of de activiteiten die in eigen tempo kunnen worden uitgevoerd, plaats in de (individuele) online omgeving. De beschikbare (fysieke) contact uren worden besteed aan meer interactieve activiteiten, zoals discussies, simulaties en feedback. Zo bekijken studenten bijvoorbeeld online kennisclips en bereiden ze in hun eigen tijd een casestudy voor om later hun bevindingen te bespreken in een interactieve werkgroep op de campus of online.

* “Hybrid learning and blended learning seem the same but that is not the case. Blended learning focuses on the combination between offline and online learning, whereas hybrid learning is about finding the right mix for you out of all the possibilities in learning, no matter if they are offline or online” (anewspring - Jan 8, 2016)

Web-enabled

Vakken en programma's die online via het web worden ondersteund, bieden het merendeel van het onderwijs fysiek aan. Online tools, leermanagementsystemen (zoals Brightspace) en online middelen worden gebruikt om belangrijke informatie op te slaan en opdrachten in te leveren. Ze kunnen ook worden gebruikt om extra hulpmiddelen voor studenten te bieden, zoals video's, modellen en artikelen. De meeste cursussen van de Universiteit Leiden zijn web-enabled.

Huidige situatie: Emergency Remote teaching

Hoewel onderwijs op afstand suggereert dat het volledig online plaatsvindt - en gezien de huidige omstandigheden is dat waarschijnlijk het geval - kan het ook offline elementen bevatten, waardoor het meer een blended programma of vak is. Meer informatie over de huidige situatie met betrekking tot onderwijs op afstand aan de Universiteit Leiden is te vinden op de Waarom remote teaching? pagina op deze website.