Moderator toevoegen

Remote Teaching

Moderator toevoegen

Moderator toevoegen

Het modereren van een online class is intensief, maar de interactie draagt in grote mate bij aan de leerervaring. Modereren houdt in dat je monitort hoe betrokken studenten zijn en wat ze onderling tegen elkaar zeggen, bekijkt welke studenten extra hulp nodig hebben en ze helpt met technische issues. Het kan voorkomen dat er negatief commentaar is, of dat je studenten over het hoofd ziet. Als moderator zorg je ervoor dat je de veilige leeromgeving creëert die je voor ogen hebt.

Ondersteuning van een online assistent of moderator kan verlichting geven, zodat jij je op meer belangrijke zaken kunt focussen, zoals lesgeven. Dit artikel legt een paar basisvaardigheden uit die jij en je moderator moeten weten.

Eerste overwegingen

 1. Definieer de rollen die jij en je moderator zullen hebben. Maak deze ook duidelijk aan je studenten.
 2. Hou de focus op het positieve, niet op het negatieve.
 3. Gebruik een paar richtlijnen of mores voor het gedrag dat je van studenten verwacht.

Getuigenissen van docenten

In de begintijd van MOOCs, asynchrone online cursussen met discussiefora, leerden we al hoe belangrijk moderators zijn in het assisteren van studenten, het samenvatten van de bijdragen voor de docenten zodat zij hierop kunnen reageren en in het algemeen de ervaring positief en constructief houden voor iedereen. Nu, met synchrone webinars en werkgroepen, hebben we aan den lijve ondervonden dat de rol van moderator belangrijk is bij het live optreden van de docent bij grote groepen.

Hieronder de ervaring van een docent met moderators in een webinar.

“Je hulp als moderator was zeer waardevol voor mij als docent! Ik vond het vooral prettig dat je hielp met het monitoren van de chat en de raise your hand knop. Als je bezig bezig bent met presenteren en interacteren met online studenten, dan is het soms te veel voor een enkele docent om ook nog alle communicatiekanalen te beheersen. Jouw hulp als moderator was daarom van grote waarde.” Ass. Prof. Roeland van Rijst (ICLON en Teacher’s Academy)

Opties

Als je al een student assistent hebt, dan kun je ze vragen de rol van moderator aan te nemen. Als alternatief kan je een student vragen deze taak vrijwillig op zich te nemen, bijvoorbeeld elke week een andere student, als een gedeelde rol van de groep. Dat maakt het dan ook gelijk onderdeel van de leerervaring.

De moderator rol kan bestaan uit:

 • Het beantwoorden van kleine (technische) vragen van studenten in de chat als dat beschikbaar is.
 • Studenten helpen herinneren dat er gedragsregels zijn, en bijsturen naar constructieve bijdragen.
 • Het gezamenlijk maken van een gedeelde notulen van de sessie.
 • Bij de docent aangeven, desnoods een samenvatting als het er veel zijn, wat de vragen van studenten zijn. Dit maakt de input van studenten zichtbaar en de docent kan er op reageren.
 • Het geven van hints aan de docent in de moderator chat (Kalture Live Room)
 • Het omhoog houden van hint kaarten (zie hiervoor de tips & tricks hieronder)

Verwachtingsmanagement

Negativiteit in een online omgeving veroorzaakt een survival mechanisme genaamt fight or flight, wat een neerwaartse spiraal aan chaos veroorzaakt, een fenomeen dat bekend staat als ‘online hating’ of ‘trolling’.

Het scheppen van een veilige leer omgeving is online net zo belangrijk als in campus onderwijs. Omdat er online beperkingen zijn in het begrijpen van elkaar, is het niet makkelijk om te begrijpen hoe andere mensen de situatie ervaren. Daarom is het belangrijk dat je van te voren heel duidelijk aangeeft wat de spelregels zijn. Wij raden de studenten te vertellen welke verwachtingen je hebt. Hierdoor herstel je de bestaande mores of omgangsvormen in de online omgeving. Deze regels zouden bijvoorbeeld kunnen bestaan uit:

 • Praesidium Libertatis - er is vrijheid van spreken maar gedraag je academisch (logica, feiten, retorica) en wees constructief.
 • Neem actief deel - wees proactief en laat van je horen
 • Samenwerken - werk samen met medestudenten door materiaal en tips te delen
 • Wees veilig - gebruik je camera niet als je de achtergrond van je kamer niet wil delen met medestudenten, en deel nooit persoonlijke data.

De moderator kan studenten subtiel herinneren aan deze verwachtingen, ze laten focussen op het positieve en samen met jou het goede voorbeeld geven. Dit creëert een constructieve en veilige leerervaring.

Wat levert het een vrijwillige student moderator op?

Volgens online community expert Tharon Howard (1) is dit wat een student die modereert uit zijn rol kan halen volgens het RIBS model:

 • Remuneration: dieper, actiever leren - in deze rol zal de student niet alleen vaardigheden leren zoals communicatie en leiderschap, maar ook het geleerde materiaal beter begrijpen omdat ze er actiever mee bezig zijn geweest. Je zou de bijdrage van de moderator zelfs een cijfer kunnen geven en laten meetellen.
 • Influence: impact op jouw les - de moderator is senior ten opzichte van medestudenten, met een duidelijke impact op de les.
 • Belonging: groepsbinding - door het maken van gemeenschappelijke notulen en bij te dragen aan de groep, zal de moderator, zeker als het elke keer een ander is, bijdragen aan het algemene groepsgevoel. Dit zal de betrokkenheid bij de les vergroten.
 • Significance: gravitas en erkenning - Het is een eer, een positie van invloed en erkenning, en de moderator wordt door medestudenten daarom met respect behandeld. Dit kan op een individueel niveau heel motiverend zijn.

Overwegingen en educatieve implementatie

De twee soorten software de we op dit moment gebruiken voor remote teaching zijn Kaltura Live Room en MS teams. Hier zijn een paar handige manieren om bepaalde functionaliteiten van deze software te gebruiken als moderator.

Moderator Tools & Tricks in Kaltura Live Room

 • Notes - deze notepad functie kan gebruikt worden om links en andere algemene informatie die studenten nodig hebben tijdens het volgen van de les te delen..
 • Optie om je hand op te steken - Zeg van te voren hoe je deze functie gaat gebruiken tijdens de live sessie. De moderator kan helpen door je te wijzen op wie er aan de beurt is en deze persoon live te zetten met microfoon aan.
 • Geef je moderator presenter toegang - dit betekent dat de moderator bij de moderator chat kan (zie hieronder), en zichzelf en andere studenten live kan zetten als dat nodig is. Ook is verdere technische ondersteuning makkelijker op deze manier.
 • Hint kaarten - de moderator kan gebruik maken van post its of uitgeprinte hint kaarten, om via duidelijke symbolen regie aanwijzingen te geven, bijvoorbeeld of mensen moeten afronden, of hun geluid slecht is etc.
 • Los tech issues op door deze link naar de testpagina te delen
 • Chat Kanalen - maak verschillende chatkanalen aan met elk hun eigen functie.
  • Algemeen - studenten kunnen hier commentaar geven of reflecteren, en kleine vragen stellen aan elkaar of de moderator.
  • Vragen - deze speciale chat is voor grotere vragen, die de moderator aan de docent kan voorleggen.
  • Moderator chat - alleen zichtbaar voor mensen met manager rechten. Hier kan even overleg plaatsvinden tussen docent en moderator ter coördinatie tijdens de les. In het algemeen kan de docent zich concentreren op deze chat, terwijl de moderator de andere kanalen in de gaten houdt.

  Moderation Tools & Tricks in MS Teams

  • Chat - studenten kunnen hier commentaar geven of reflecteren, en kleine vragen stellen aan elkaar of de moderator. De moderator kan grotere vragen voorleggen aan de docent.
  • Hint kaarten - de moderator (live maar met microfoon muted) kan gebruik maken van post its of uitgeprinte hint kaarten, om via duidelijke symbolen in beeld aanwijzingen te geven, bijvoorbeeld dat mensen moeten afronden, dat hun geluid slecht is etc.
  • One Drive - de moderator kan een document starten waarin studenten gemeenschappelijke notulen kunnen maken van de les.

   Data privacy

   De student moderator zou een gedeelte van de rollen en taken moeten kunnen weigeren, of in ieder geval zijn of haar webcam niet verplicht hoeven te gebruiken.

   Relevante links en meer informatie

   Hier is meer achtergrond materiaal dat je kan gebruiken.

   (1) Tharon Howard - Design to to Thrive; Creating Social Networks and Online Communities that Last (2010)