Peer feedback

Remote Teaching

Peer feedback

Peer feedback

Het geven van feedback op het werk van medestudenten is een gebruikelijk onderdeel van een reguliere onderwijssetting. Dit kan in de vorm van een opmerking bij een presentatie, of een uitgebreidere toelichting op gemaakt werk, zoals een paper of essay. Volgens onderzoek zijn de effecten van peer-feedback op de schrijfvaardigheid zelfs vergelijkbaar met de effecten van feedback van docenten. Je kunt hier meer over lezen in het artikel op de website van de Universiteit Leiden over het effect van peerfeedback op wetenschappelijk schrijven.

Peer feedback kan ook in het afstandsonderwijs worden toegepast en vergt relatief weinig voorbereidingstijd. De verschillende formaten en hulpmiddelen die hiervoor gebruikt kunnen worden, worden op deze pagina uitgelegd.

Je zou dit kunnen gebruiken...

 • Om studenten te laten leren door het werk van anderen te analyseren en te evalueren en feedback te geven.
 • Om kritische maar eerlijke evaluatie vaardigheden te stimuleren die academische professionals nodig hebben.
 • Als een formatief (informeel) evaluatiemoment voor studenten. Door te werken met de eindevaluatie rubriek of regels die gebruikt worden voor peer grading, worden studenten zich ook bewust van hoe hun eigen werk verbeterd kan worden.

  Houd rekening met

  • Kies het juiste materiaal voor Peer Feedback
   Peer grading wordt idealiter gebruikt voor het geven van feedback op complexer werk waar geen goede of foute antwoorden mogelijk zijn. Feedback vereist dan dat de studenten het werk op conceptueel niveau analyseren. Op deze manier leren zowel de beoordelaar als de beoordeelde leerling ervan.
  • Manage Verwachtingen
   Zorg ervoor dat je vooraf je verwachtingen deelt, zowel wat betreft het geven dan wel het ontvangen van feedback. Voor meer informatie kunt u terecht op de Contact met Studenten pagina op deze website.
  • Benadruk de academische context
   Het geven van feedback op afstand kan veiliger voelen dan het geven van één-op-één feedback in persoon, dit geldt ook voor het geven van negatieve feedback. Het is daarom belangrijk om te benadrukken wat de verwachtingen en bedoelingen van deze constructieve feedback zijn.
  • Werk met duidelijke criteria
   Stel vooraf de beoordelingscriteria op. Maak dit transparant, deel ze op tijd en zorg ervoor dat vragen kunnen worden gesteld voor of tijdens het geven van peerfeedback om onduidelijkheid en verwarring te voorkomen.
  • Maak peerfeedback onderdeel van het programma
   Neem de peer feedback op als een (verplicht) vast onderdeel van het programma. Op die manier wordt het belang van deze activiteit benadrukt.

  Opties & voorbeelden

  Peer feedback kan worden gebruikt in zowel kleine als grote groepen studenten. Peer feedback kan één op één worden gegeven, maar ook in een kleine groep. We hebben hieronder een aantal opties voor het implementeren van peerfeedback gedeeld. Bij alle opties krijgen de leerlingen één of meerdere opdrachten van hun medeleerlingen die ze moeten beoordelen en waarop ze constructieve feedback moeten geven.

  • Gebruik een beoordelingsrubriek
   Het gebruik van een rubriek geeft de leerlingen de mogelijkheid om bepaalde aspecten (zoals duidelijkheid, overtuigingskracht of structuur) van het werk van medeleerlingen te beoordelen. Het helpt de leerlingen zich te concentreren op het werk op conceptueel niveau en voorkomt dat ze alleen aandacht besteden aan taal, spelling of het weerleggen van de inhoud. Meer informatie over rubrieken en de ontwikkeling van eigen rubrieken is te vinden via deze link.
  • Gebruik van annotaties
   Het gebruik van annotaties (het toevoegen van opmerkingen in een document) kan via het LMS, maar ook door het delen van PDF- of Word-bestanden. Op deze manier kan er direct feedback worden gegeven in het werkdocument van de medestudent. De beoordelingscriteria of -richtlijnen moeten beschikbaar zijn voor de beoordelende partij.
  • Binnen het LMS
   Er zijn mogelijkheden om peer feedback op te zetten binnen Brightspace. Studenten kunnen via het LMS aan elkaars werk worden gekoppeld en kunnen hun werk via Turnitin inleveren zoals ze gewend zijn.
  • Pitch2Peer
   Je kunt Pitch2Peer gebruiken om feedback te geven op presentaties en presentatievaardigheden. Met behulp van deze tool ontvangen studenten een presentatie van hun medestudent en geven ze feedback. Door gebruik te maken van een beoordelingsrubriek of duidelijke beoordelingscriteria kan de student constructieve feedback geven.
  • Videogesprek
   Het geven van feedback kan ook via een videogesprek, waarbij de gesprekken één op één of in kleine groepen kunnen plaatsvinden. Het gebruik van een beoordelingsrubriek of duidelijke beoordelingscriteria zal ervoor zorgen dat de leerlingen constructieve feedback geven.

  Aanvullende bronnen

  Relevante Tools

  Tools ondersteund door Leiden Universiteit