Peer feedback

Remote Teaching

Peer feedback

Peer feedback

In de reguliere onderwijssetting is het gebruikelijk om studenten feedback te laten geven op het werk van hun medestudenten. Dit kan zijn in de vorm van een opmerking naar aanleiding van een presentatie of het geven van een uitgebreide toelichting op gemaakt werk, zoals een paper of essay. Ook zijn de effecten van peer feedback vergelijkbaar met die van feedback van de docent op schrijfprestaties.

Bij remote teaching is het ook mogelijk om deze werkvorm in te zetten en het vergt relatief weinig voorbereidingstijd. Wel is het nodig om vooraf helder te maken wat er van zowel de feedback gevende als ontvangende partij wordt verwacht. De verschillende formats en tools die hiervoor gebruikt kunnen worden, zullen hier worden toegelicht.

Houd Rekening Met

 • Relatief weinig voorbereidingstijd
 • Makkelijk te implementeren
 • Extra tools niet perse nodig
 • Ter ondersteuning of vervangen van docent-feedback
 • Bij uitstek geschikt voor complexere taken (geen goed of fout antwoorden mogelijk)

Mogelijkheden

Peer feedback kan bij zowel kleine als grote studentenaantallen gebruikt worden om studenten constructieve beoordelingen te laten geven over het werk van anderen. Dit kan één-op-één worden gedaan, maar ook in een kleine groep.

 • Binnen de LMS
  Binnen Brightspace en Blackboard zijn er mogelijkheden om peer feedback in te richten. Studenten kunnen aan elkaar gekoppeld worden en kunnen (vaak) hun werk via de normale weg (bijv. via Turnitin) inleveren.
 • Met behulp van annotatie
  Het gebruik van annotatie (toevoegen van opmerkingen in een document) kan gedaan worden via de LMS, maar kan ook door het delen van PDF of Word bestanden. Zo kan er direct in het werk van de ander feedback gegeven worden.
 • Met behulp van een rubric
  Het gebruik van een rubric geeft studenten de mogelijkheid om bepaalde aspecten (zoals bijvoorbeeld helderheid, overtuigingskracht of structuur) te beoordelen. Het voorkomt dat alle aandacht uitgaat naar taal en spelling, terwijl ze tegelijkertijd leren om op conceptueel niveau naar gemaakt werk te kijken. Voor meer informatie, zie dit artikel van de faculteit geesteswetenschappen.
 • Pitch2Peer
  Je kan Pitch2Peer inzetten voor het geven van feedback op presentaties en presentatievaardigheden. Studenten krijgen via deze tool een presentatie van hun medestudent te zien en voorzien deze van feedback.
 • Via videocall - kleine groepen of individueel
  Het geven van feedback kan ook gedaan worden via een videocall, waarbij in kleine groepen het gesprek kan worden aangegaan.

Overwegingen en implementaties

 • Benadruk de academische setting
  Het geven van feedback in een remote setting kan veel makkelijker zijn dan wanneer je de persoon in kwestie tegenover je hebt. Het is daarom belangrijk te benadrukken wat de verwachtingen zijn van deze constructieve feedback en wat wel én niet de bedoeling is.
 • Duidelijke criteria
  Stel vooraf de criteria vast waarop werk beoordeeld moet worden. Maak deze op tijd inzichtelijk en zorg ervoor dat er nog vragen gesteld kunnen worden. Zo wordt verwarring voorkomen.
 • Maak peer feedback onderdeel van het programma
  Neem de peer feedback op als (verplicht) vaststaand onderdeel in het programma. Zo wordt het belang van deze activiteit benadrukt.

Aanvullende bronnen

Relevante tools

Tools ondersteund door Leiden Universiteit