Rollen & Aanwezigheid

Remote Teaching

Rollen & Aanwezigheid

Rollen & Aanwezigheid

Student

Voor studenten zijn er verschillende rollen weggelegd. Sommige rollen kunnen individueel en passief zijn, terwijl andere juist in groepsverband plaatsvinden en actiever zijn. Geen van deze opties is beter dan andere, het belangrijkste verschil is dat deze rollen andere doelen dienen en zullen bijdragen aan verschillende resultaten.

Om de relatie tussen de rollen en de resultaten beter te begrijpen, is het belangrijk om de hiërarchie van de cognitieve vaardigheden te begrijpen, of de zogenaamde hogere en lagere orde denkvaardigheden uit de herziene taxonomie van Bloom (2001). Het onderstaande model toont de verschillende denkvaardigheden van laag (links), naar hoog (rechts). Het is belangrijk om te beseffen dat er geen volgordelijke hiërarchie bestaat tussen deze vaardigheden: ze zijn allemaal even belangrijk en kunnen worden geïntegreerd in leerervaringen in willekeurige volgorde.

Tijdens een leerervaring kunnen er verschillende rollen aan de student worden toegewezen. De volgende rollen (activiteiten) kunnen van elkaar worden onderscheiden:

  • Luisteren is een passieve en individuele activiteit, die past bij de denkvaardigheden van een lagere orde.
  • Lezen is een passieve activiteit die individueel wordt beoefend. Ook deze past het beste bij denkvaardigheden van de lagere orde.
  • Het werken aan problemen zoals opdrachten of casussen is een actieve rol die ook individueel wordt ingevuld. Deze activiteit is het beste in te zetten om denkvaardigheden van de hogere orde de activeren.
  • Het spelen van een spel of simulatie is een activiteit die individueel wordt gedaan (en soms ook wordt beoordeeld), maar die ook binnen een groep kan worden uitgevoerd. Deze rol kan studenten helpen om hun hogere orde denkvaardigheden te verbeteren.
  • Het werken aan een samenwerkingsproject is een actieve, groepsgerichte rol die de denkvaardigheden van de hogere orde stimuleert en daarnaast ook samenwerkingsvaardigheden traint.

Docent rol

Afhankelijk van de rol die je studenten op zich nemen om hun doelen te bereiken, kan je eigen rol veranderen en in sommige gevallen zelfs helemaal niet meer nodig zijn. Hieronder vind je 5 verschillende rollen die je kunt aannemen wanneer je onderwijs geeft in een online of blended sessie.

  • Hoorcolleges geven is een erg actieve onderwijsmethode. Naast het geven van de colleges zelf moet je deze ook voorbereiden. Studenten nemen in deze setting vaak een meer passieve rol aan.
  • Feedback geven is ook een actieve onderwijsmethode. Om goede en constructieve feedback te kunnen geven moet je bekend zijn met de onderwerpen waar je studenten aan gewerkt hebben.
  • Toezicht houden op de voortgang van studenten: dankzij de meeste Learning Management Systemen is dit een relatief passieve activiteit. Je ziet meestal in één oogopslag welke studenten meer aandacht nodig hebben en welke studenten het goed doen.
  • Het aanmoedigen van studenten is een semi-actieve activiteit, die gedeeltelijk gebaseerd is op de vooruitgang van de student. De meeste dingen kunnen gestandaardiseerd worden ( zoals bemoedigende e-mails of geplande berichten), maar in het geval van individuele studenten die baat zouden kunnen hebben bij persoonlijke aanmoediging kan dit iets meer tijd in beslag nemen.
  • Volledige afwezigheid van de docent is de meest passieve rol die mogelijk is. In dit scenario staat het vak op zichzelf en speel je na het opzetten van dit vak geen rol meer in de ontwikkeling van studenten. Je kan er ook kiezen om bij specifieke activiteiten of onderdelen van afwezig te zijn.