Toegankelijk onderwijs voor iedereen

Remote Teaching

Toegankelijk onderwijs voor iedereen

Toegankelijk onderwijs voor iedereen

Alle studenten die afstandsonderwijs volgen hebben uitdagingen om het onderwijs goed te kunnen volgen, maar sommige studenten hebben een extra grote uitdaging door hun persoonlijke omstandigheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan studenten met een psychische stoornis (bv ADHD, angst of depressie), chronische ziekte, taal- of rekenstoornis (bv Dyslexie of Dyscalculie), visuele of auditieve beperkingen of zwangere studenten. De Universiteit Leiden biedt extra ondersteuning aan deze studenten. Door toegankelijkheid te integreren in je onderwijs kan je als docent hier ook aan bijdragen.

De richtlijnen voor toegankelijkheid van onderwijs zijn integraal verwerkt in de artikelen op deze website, die waar nodig nog worden bijgesteld. In dit artikel zullen we extra stil staan bij algemene adviezen van inhouds- en ervaringsdeskundigen.

Eerste afwegingen

 1. Wees duidelijk en consistent in je communicatie
 2. Deel je afstandsonderwijs op in kleine stukken
 3. Asynchroon geniet de voorkeur over synchroon lesgeven
 4. Stel vertrouwen boven controle

Opties

 • Wees je er steeds van bewust dat tijdens deze Corona crisis studenten extra nerveus zijn, en luister naar wat ze online en offline aangeven. Als je weet dat sommige studenten extra ondersteuning nodig hebben, neem dan contact met ze op.
 • Verzeker je ervan dat je studenten een goede computer en stabiele internet connectie hebben, en check of ze in staat zijn om alle software van de universiteit te gebruiken. Wees hierin pro-actief. Hou bijvoorbeeld een korte enquête vooraf. Stem maatwerk oplossingen af met studie adviseurs en Fenestra Disability Centre.
 • Communiceer duidelijk en consistent over de nieuwe vormen en voorwaarden van je onderwijs, zowel in email als op BlackBoard of Brightspace. Zorg dat studenten je op verschillende manieren kunnen bereiken als zij niet aan de voorwaarden kunnen voldoen.
 • Maak een vragenlijst met de meest gestelde vragen & antwoorden (FAQ sheet) in BlackBoard of BrightSpace.
 • Bied online spreekuren aan, bv in Kaltura Live Room, zodat studenten vragen kunnen stellen.
 • Prioriteer asynchrone onderwijsvormen boven synchrone onderwijsvormen, met de bijbehorende langere deadlines.
 • Knip je onderwijs in kleinere stukken (1 concept per video van 5 minuten) en voeg regelmatige pauzes toe. In het algemeen is het beter om je fysieke campus onderwijs niet 1 op 1 te vertalen in langdurige schermtijd.

  Overwegingen en onderwijskundige implementaties


  Ontwerp & Voorbereiding

  • Wees duidelijk over het ontwerp van je onderwijs. Structuur helpt studenten.
  • Flipping your classroom is aan te raden. Maak de inhoud van je onderwijs op verschillende manieren beschikbaar. Variatie is belangrijk.
  • Geef ondertiteling en vertaling bij elke video of podcast. Laat studenten weten dat dit beschikbaar is. Transcripties en annotaties van online materiaal is voor alle studenten prettig.
  • Wissel af tussen visuele en auditieve leervormen.
  • Gebruik liever Word of PowerPoint documenten i.p.v. PDFs. Zorg ervoor dat PDFs en websites leesbaar zijn voor tekst naar spraak software.
  • Maak een online community waar studenten later vragen kunnen stellen (b.v. discussiefora in BlackBoard of BrightSpace)


  Productie van media-materiaal

  Video

  • Kijk in de video-toolkit voor algemene adviezen.
  • Praat recht in de camera zodat studenten beter kunnen liplezen.
  • Zorg dat je webcam niet te veel beweegt.
  • Spreek rustig en niet te snel. Als studenten vinden dat je te langzaam spreekt kunnen ze de video sneller afspelen.
  • Maak je video of podcast over 1 concept niet langer dan 5 minuten.

  Powerpoint and documents

  • Zorg voor een duidelijke en consistente structuur
  • Gebruik een schreefloze font (b.v. Helvetica, Arial, Verdena of Calibri)
  • Gebruik minimaal font grootte 10 met 1,5 punt regelafstand
  • Maak je powerpoint of document ruim van te voren en zet het klaar in de leeromgeving.


  Synchroon lesgeven: interactie en andere overwegingen

  • Start Kaltura Live Room in Webinar mode, wat alle microfoons dicht zet. Geef eerst je presentatie en laat studenten daarna met handopsteken de beurt vragen voor vragen en antwoorden.
  • Hoewel er data privacy overwegingen zijn rondom het opnemen van synchrone sessies, kan het voor alle studenten prettig zijn om het later terug te kunnen kijken. Check deze privacy richtlijnen voor opnemen of overleg met je data privacy officer hoe je dit veilig doet.
  • Onderwijzen en leren online kost heel veel energie. Check dus regelmatig of je studenten nog wel in staat zijn om informatie op te nemen.
  • Maak gebruik van actieve leervormen naast online colleges.
  • Geef een student (assistent) de rol van moderator in je klas. De week daarop kan je de rol weer aan een andere student geven. Sta studenten toe om samen aantekeningen te maken in de chat of een gedeeld document, bv in One Drive.

  Digitaal Toetsen

  • Informeer studenten ruim op tijd over toetsen, d.w.z. vorm, plaats en duur, (tenminste 5 dagen van te voren)
  • Gebruik flexibele, langere deadlines (geef studenten bijvoorbeeld een dag i.p.v. 3 uur om een toets te maken) en probeer het asynchroon te houden. Toetsen zoals essays en open-boek-tentamens vormen een minder grote belasting voor de student.
  • Stel vertrouwen boven controleren. Neem niet automatisch aan dat er fraude gepleegd zal worden met ingewikkelde tegenmaatregelen.

  Relevant links and additional information

  Organisaties

  Tips & Tricks

  Credits to the diversity office, several students with extra needs and ICLON for gathering this material.

  Relevant tools

  • Live captions in Microsoft Teams
  • Polls - Controleer de beschikbaarheid via je ICTO coördinator
  • Subtitle services - Controleer de beschikbaarheid via je ICTO coördinator