Werkgroep

Remote Teaching

Werkgroep

Werkgroep

Interactieve seminars (werkgroepen) zijn een belangrijk onderdeel van het academisch onderwijs. Hoewel sommige elementen van het traditionele werkgroep moeten worden heroverwogen, is het absoluut mogelijk om de academische setting van de werkgroep te creëren in een online leerervaring.

Je zou dit kunnen gebruiken…

 • Om studenten te helpen een beter inzicht te krijgen in de inhoud van de cursus door complexere cognitieve processen zoals het begrijpen, toepassen, analyseren en evalueren te faciliteren.
 • Om een moment te creëren waarbinnen studenten kunnen bijdragen aan het programma en de leerervaring van hun leeftijdsgenoten.
 • Het combineren van verschillende vormen in één sessie, bijvoorbeeld een simulatie, debat en peerfeedback.


Houd rekening met

 • Grootte van de groep. Deze methode werkt met groepen tot 20 studenten. Als de groep groter is, is het moeilijk om de actieve deelname en bijdragen van alle deelnemers te garanderen. Als je van plan bent om gebruik te maken van moderators en break-out sessies, is het mogelijk om ongeveer 10 extra studenten te begeleiden, maar dit is niet aan te raden.
 • Interactiviteit is belangrijk. In een werkgroep zijn interactieve werkmethoden essentieel. Als deze niet voldoende worden gebruikt, wordt het gewoon weer een online college voor een kleine groep.
 • Combineer vormen. In veel gevallen zal het moeilijk zijn om alle gestelde doelen of bedachte werkvormen binnen één formaat te bereiken. Aarzel niet om verschillende vormen te combineren: zolang dit duidelijk gecommuniceerd wordt, zal dit niet tot verwarring leiden.
 • Overschat de technische vaardigheden niet. Hoewel studenten gewend zijn aan het werken met computers en vaak al verschillende platformen kunnen gebruiken, is het niet vanzelfsprekend dat ze alles meteen begrijpen. Neem de tijd om de gebruikte tools en diens functionaliteiten uit te leggen of om tutorials te geven.
 • Doe rustig aan met de tools. Er zijn veel tools en applicaties beschikbaar om online seminars te ondersteunen. Het is aan te raden om te werken met de minimale hoeveelheid tools die nodig zijn en alleen uit te breiden wanneer je je comfortabel genoeg voelt.

Opties & voorbeelden

Er zijn verschillende mogelijkheden om online interactie en samenwerking te faciliteren. Hieronder staan enkele opties die binnen de Universiteit Leiden gebruikt worden of die weinig voorbereiding vergen. Uiteraard hoef je niet te kiezen voor één vorm, soms biedt een (combinatie van) andere vormen een goede oplossing.

 • Een online werkgroep
  Online werkgroepen kunnen worden opgezet met behulp van Kaltura Live Room. Het plenaire gedeelte van de sessie moet worden gebruikt voor activiteiten die relevant zijn voor de hele groep, zoals aankondigingen, instructies en het delen van conclusies. Studenten kunnen in kleinere groepen werken - de zogenaamde break-out rooms - om samen aan opdrachten te werken of kleine groepsdiscussies te voeren.
 • Een discussie
  Academische discussies kunnen live worden gevoerd, maar ook asynchroon. Hiervoor kan bijvoorbeeld een forum of een chat worden gebruikt. Vergeet niet dat de discussie gemodereerd moet worden, net zoals dat in een fysieke werkgroep zou gebeuren. We raden aan de pagina Discussies & Debatten op deze website te bezoeken voor meer tips.
 • Gesprekken simuleren
  Het oefenen van professionele communicatievaardigheden is essentieel in veel programma's, bijvoorbeeld bij het stellen van een diagnose, het geven van advies of het verdedigen van een zaak. Deze simulaties kunnen worden gedaan in kleine online groepen, waarin studenten worden toegewezen aan een specifieke rol die ze moeten voorbereiden en uitvoeren. Kijk voor meer informatie over dit onderwerp op de Simulatie & Serious Games pagina op deze website.
 • Een samenwerkingsopdracht
  Door studenten te laten werken aan een gezamenlijk eindproduct waar andere studenten van kunnen leren, krijgen ze de kans om kennis en vaardigheden toe te passen. Denk bijvoorbeeld aan een podcast, een adviesrapport of een kennisclip. De eindproducten kunnen worden gedeeld tijdens een seminar, zodat anderen er ook van kunnen leren. Als docent begeleid en controleer je de resultaten van het project. Op de pagina Samenwerkend Leren op deze website vind je meer informatie.

Naast bovenstaande punten zijn er nog vele andere formats die deel kunnen uitmaken van de werkgroep. Deze zijn allemaal terug te vinden in het overzicht op de pagina Vormen en Activiteiten.


Relevante Tools

Tools ondersteund door Leiden Universiteit