Didactische Overwegingen

Didactische Overwegingen

[Work in Progress. We werken momenteel nog aan de inhoud van dit hoofdstuk. Je kunt in de komende dagen nieuwe pagina's en updates verwachten]

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de 4 belangrijkste dimensies van remote onderwijs op basis van het boek Learning Online: What Research Tells Us about Whether, When and How (New York: Routledge, 2014) door Barbara Means, Marianne Bakia en Robert Murphy. Deze vier dimensies bevatten verschillende componenten die gezamenlijk jouw leerervaring vorm. Sommige van deze componenten zijn al vooraf bepaald of vastgesteld, maar anderen zijn flexibel en helpen je om een online programma en/of cursus te ontwerpen die aan de behoeften van jou en je studenten voldoen.

 1. De context van de leerervaring, bestaande uit: het domein, de aanbieder, de omvang en het voorbereidings niveau van de student.
 2. De implementatie van de leerervaring, het aanpakken van de leerlocatie, de aanwezigheid & rol van de facilitator(s) en de student-interactie.
 3. De verschillende uitkomsten van een leerervaring, waaronder cognitieve uitkomsten , uitkomsten op het gebied van betrokkenheid, productiviteit en het “leren hoe te leren”.
 4. Het ontwerp is de meest uitgebreide dimensie, met de volgende componenten als uitgangspunt:
  - Modaliteit
  - Tempo
  - Pedagogie
  - Online communicatie synchroniciteit
  - Online rollen en aanwezigheid
  - De rol van online beoordelingen
  - De feedback bronnen

De eerste 3 dimensies worden elk in zijn geheel in een artikel besproken. De vierde dimensie “Ontwerp” wordt per component besproken, aangezien de onderdelen van deze dimensie van groot belang zijn bij het creëren of herinrichten van een programma voor remote of online onderwijs. .

Hoe je dit hoofdstuk kunt gebruiken

 • Dit hoofdstuk geeft informatie over remote onderwijs vanuit een didactisch perspectief.
 • Je kunt dit hoofdstuk gebruiken om de dimensies en componenten te verkennen met je eigen programma of cursus in gedachten.
 • Tijdens het ontwerpproces kan je dit hoofdstuk gebruiken als een extra referentie, om de keuzes die je zou willen maken af te wegen

Zou je graag meer advies willen omtrent deze dimensies en/of begeleiding bij de keuzes in het ontwerpproces? Neem dan contact op met de ondersteuning binnen uw faculteit, het ICLON of het Centre for Innovation.

In deze sectie: