Didactiek

Dit hoofdstuk geeft informatie over online leren vanuit een didactisch perspectief. Er wordt ingegaan op de vier belangrijkste dimensies van afstandsonderwijs op basis van het boek Learning Online: What Research Tells Us about Whether, When and How (New York: Routledge, 2014) door Barbara Means, Marianne Bakia en Robert Murphy: De context, implementatie, verschillende uitkomsten en het ontwerp van de leerervaring. Tijdens het ontwerpproces kan je dit hoofdstuk gebruiken als een extra referentie, om de keuzes die je zou willen maken af te wegen.

FAQ

Hybride onderwijs is een synchrone onderwijsvorm. De ene groep studenten is fysiek aanwezig (op de campus) terwijl de andere groep studenten tegelijkertijd (individueel) online deelneemt.


Blended onderwijs heeft synchrone en asynchrone aspecten. Over het algemeen vinden de meer passieve activiteiten en/of de activiteiten die in eigen tempo kunnen worden uitgevoerd, plaats in een individuele online omgeving (asynchroon). De docent en studenten komen allemaal tegelijkertijd samen, in de klas of online, om tijd te besteden aan meer interactieve activiteiten, zoals discussies, simulaties en feedback (synchroon).

bekijk alle FAQ