Beoogde resultaten

Elk educatief ontwerpproces begint met de beoogde resultaten.

Wat betreft de beoogde resultaten van online leren zijn er vier aspecten om rekening mee te houden:

1. Cognitieve resultaten: Als het gaat om het formuleren van cognitieve resultaten voor een programma zijn de resultaten met betrekking tot het verwerven van kennis en begrip vaak het meest voordehand liggend, maar er is meer. Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen drie verschillende soorten cognitieve resultaten, die allemaal een andere aanpak nodig hebben binnen een leerervaring. Deze drie soorten cognitieve uitkomsten zijn:

  • Verklarende kennis, zoals theorie├źn, modellen en regels.
  • Procedurele vaardigheden, zoals het stellen van een hypothese of het weerleggen van argumenten.
  • Probleemoplossing en strategie├źn voor toekomstig leren, zoals deductief redeneren.

  Zorg ervoor dat je alle drie de types meeneemt bij het formuleren van de resultaten voor je programma. Je kunt de werkwoorden uit de onderstaande taxonomie van Bloom gebruiken om de cognitieve resultaten voor je programma vorm te geven.

  2. Student betrokkenheid: De betrokkenheid van studenten kan worden vergroot door een sterk ontwerp. Omdat in (online) leerervaringen de affectieve reacties (het tonen van sociale en emotionele betrokkenheid) een grote bijdrage leveren aan het bereiken van de leerdoelen, is het belangrijk om voorafgaand aan de ontwikkeling van het programma ook beoogde doelen te formuleren voor het onderwerp student betrokkenheid. Je kunt betrokkenheid op 3 niveaus in overweging nemen: van student naar inhoud, van student naar docent en van student naar student.

  3. Productiviteit: Vanuit een bestuurlijke perspectief worden uitkomsten die de productiviteit meten zeer gewaardeerd. Deze uitkomsten zijn vaak eenvoudig te meten en te rapporteren, zoals het slagingspercentage van het vak, de gemiddelde tijd die aan het vak is besteed of het aantal studenten dat het vak heeft bijgewoond. Door deze op te nemen in je plan zorg je ervoor dat ze niet worden vergeten.

  4. Leren hoe je moet leren: Zoals we weten omvat het academisch onderwijs ook de ontwikkeling van professionele vaardigheden. Bij online leren zijn er twee uitkomsten voor deelnemers die betrekking hebben op het vermogen om te leren.

   1. Zelfregulering: "het vermogen om zelfstandig leeractiviteiten te plannen en uit te voeren zonder dat je iemand anders nodig hebt om je te vertellen wat je moet doen en wanneer je het moet doen". *
   2. Leren hoe te leren via het gebruik van online programma's en communicatiekanalen.

   Overweeg hoe je deze twee uitkomsten tijdens je cursus wilt ondersteunen voordat je begint met ontwikkelen.

   * Vertaald uit Learning Online: What Research Tells Us about Whether, When and How (New York: Routledge, 2014) door Barbara Means, Marianne Bakia en Robert Murphy.