Tempo van je cursus

Het tempo en de volgorde van het programma bepaalt hoe en hoe snel de studenten het vak kunnen en moeten doorlopen. Het bepaalt of je werkt op basis van een schema, of dat je de beheersing van de huidige materie leidend laat zijn in de voortgang van het programma. Dit wordt ook wel de “pacing” van een leerervaring genoemd.

Om een beslissing te nemen over de pacing, moet je je bewust zijn van het niveau van de zelfregulerende* vaardigheden van je studenten: “Het vermogen om zelfstandig leeractiviteiten te plannen en uit te voeren zonder dat iemand anders je hoeft te vertellen wat je moet doen en wanneer je het moet doen" (Vertaald uit Learning Online: What Research Tells Us about Whether, When and How (New York: Routledge, 2014) door Barbara Means, Marianne Bakia en Robert Murphy).

Wanneer een programma het tempo en de volgorde baseert op basis van sessies volgen alle studenten hetzelfde pad. In het algemeen betekent dit dat de studenten aan dezelfde opdrachten werken, dezelfde (online) colleges bijwonen en dezelfde lezingen moeten doen. Hoewel studenten nog steeds vooruit kunnen werken of achterblijven met sommige delen van het programma (zoals lezingen of opdrachten), zijn ze nog steeds afhankelijk van de synchrone momenten die deel uitmaken van het programma.

Een op bekwaamheid gebaseerd tempo betekent dat de voortgang niet bepaald wordt door het verloop van tijd, maar door de groeiende bekwaamheid van de studenten (mastery based pacing). Als ze klaar zijn voor de volgende stap - of dit nu een opdracht, een hoofdstuk of een lezing is - kunnen ze doorgaan met het programma. Hoewel dit type pacing motiveert door de mogelijkheid om autonoom te werken, is het wel moeilijker om een community op te bouwen, omdat de studenten niet tegelijkertijd aan dezelfde activiteiten werken.

Bij vakken waarbij studenten een eigen tempo kunnen aanhouden (self-paced) is er niet zoiets als een voorwaarde om door te gaan naar de volgende stap of het volgende deel van het vak. In deze situatie neemt de student alle verantwoordelijkheid op zich als het gaat om de voortgang van de cursus en het begrip van de inhoud, hoewel er ook zelftests en vormende evaluaties kunnen worden gegeven ter ondersteuning.

Hoewel pacing gebaseerd op sessies of bekwaamheid volledig tegenovergesteld kunnen zijn, kunnen ze toch allebei deel uitmaken van hetzelfde programma. Sommige vormen van doceren en studeren werken het beste met een session-based pacing , bijvoorbeeld een serious game waarbij elke week nieuwe informatie beschikbaar is. Bij andere vormen past een mastery based pacing het beste, zoals een groepsopdracht waarbij de afronding van een deelopdracht of het schrijven van een eerste hoofdstuk "toegang" zou kunnen geven tot de volgende stap.

  • Bepaal het type pacing op basis van de activiteit en de bijbehorende doelen.
  • Houd rekening met het niveau en de vaardigheden van het zelfregulerend vermogen van de* studenten.
  • Communicatie is belangrijk: zorg ervoor dat je duidelijk bent over welke verantwoordelijkheden en acties je van je studenten verwacht en wanneer je dit verwacht.