Vormen & activiteiten

Dit hoofdstuk kan dienen als leidraad voor het omzetten van gangbare onderwijsmethoden naar afstandsonderwijs (‘remote teaching’). Het biedt een overzicht van verschillende leervormen en activiteiten, inclusief leervormen waar je al aan gewend bent zoals hoorcolleges en werkgroepen. Let er echter op dat het één-op-één vertalen van deze vormen naar digitaal onderwijs didactisch gezien niet altijd de beste keuze is, en dat er alternatieven zijn die misschien beter passen bij het leerdoel dat je voor ogen hebt.