Simulaties & serious games

Simulaties en serious games kunnen worden gebruikt wanneer praktijkoefeningen of experimenten onmogelijk of simpelweg onpraktisch zijn. Op die manier kan er toch ervaring worden opgedaan met professionele rollen en vaardigheden zoals die van een coach, een advocaat, of een arts. Voorbeelden die al in gebruik zijn op de Universiteit Leiden zijn digitale archeologische modellering van de verspreiding van Neanderthalers of het bouwen van de Limes in MineCraft; Moot court; model VN Veiligheidsraad; en het observeren van dementie bij patiënten in VR.

In een rollenspel-simulatie creëert de verteller een leerervaring in een beschreven en beperkte locatie of setting met een thema waarbij een einddoel binnen beperkte tijd moet worden bereikt. Deelnemers hebben een toegewezen rol met verantwoordelijkheden en moeten succesvol kleine taken of puzzels uitvoeren om het einddoel te bereiken. Naast professionele rollen worden ook algemene cognitieve vaardigheden zoals communicatie, sociale vaardigheden en leiderschap vaardigheden geoefend.

 • Als je studenten wilt laten oefenen met de toepassing van kennis, vaardigheden en houdingen in een realistische, maar gecontroleerde omgeving.
 • Als je studenten realistische besluitvormingsprocessen wilt laten oefenen en evalueren, rekening houdend met menselijke interacties en emoties. In een realistische omgeving kan dit anders uitpakken dan de studenten op basis van de theorie zouden verwachten.
 • Als je moeilijk toegankelijke omgevingen wilt nabootsen, zoals privacygevoelige of gevaarlijke situaties.
 • Games kunnen variëren in hun complexiteit: Zowel een gesimuleerde conversatie als een 2 uur durende online uitdaging zijn een gamified leerervaring, hoewel hun voorbereidingstijd nogal varieert. Het maken van een scenario, een keuzeschema en een beschrijving van de setting kost enige voorbereidingstijd.
 • Duidelijke regels: Zoals in elk spel moeten er duidelijke regels zijn. De verhalenverteller of moderator heeft altijd gelijk over de gevolgen van acties, dus er wordt niet onderhandeld over de regels.
 • Maak het gemakkelijk en toegankelijk: Begin met de minst technische oplossing en ga uit van wat je leerlingen al kennen. Je kunt altijd meer technologie toevoegen als dat nodig is.
 • Game design document: Stel de setting en de regels van het spel op in een document. Wat is de context? Welke rollen zijn er? Wat wordt er van elke rol verwacht? Wat zijn de spelregels? Wat zijn de beperkingen? Wat is het einddoel? Wie neemt beslissingen over de gevolgen van acties?
 • Beoordelen: Na afloop van de simulatie of serious game kunnen studenten samen met de docent reflecteren op wat de cruciale leermomenten zijn van hun ervaring. De beoordeling kan gebaseerd zijn op actieve deelname en inzichten.
 • Gesprekssimulatie: Het oefenen van professionele gesprekssituaties, zoals moeilijke gesprekken en het geven van feedback, zijn voorbeelden van een simulatie. Deze simulaties kunnen worden gedaan in kleine groepen in een online omgeving, waarbij studenten een specifieke rol krijgen toebedeeld die ze moeten voorbereiden en uitvoeren. Tijdens deze telefoon-, chat- of video simulaties kan een klein aantal studenten observeren en feedback geven.
 • Team- of groepsspel: Verschillende teams gaan door hetzelfde scenario op hetzelfde moment, zoals bij een wedstrijd. Elk team heeft dezelfde rollen en krijgt regelmatig nieuwe informatie over het scenario. Bijvoorbeeld een rechtbank waar elke 15 minuten nieuwe informatie wordt gepresenteerd, een crisisscenario met elk half uur een update of een fictieve adviesopdracht waarbij elke week een nieuwe fictieve briefing wordt gegeven.
 • Bestaand bronmateriaal analyseren: Vraag de leerlingen om een video, een dagboek of een historische toespraak te analyseren, laat ze vervolgens aangeven wat ze zelf eventueel anders gedaan zouden hebben, of laat ze een verslag schrijven op basis van een specifieke rol. Laat hen bijvoorbeeld een toespraak schrijven van een president tijdens een crisis of een beleidsadvies, rekening houdend met een specifieke filosofie.
 • Serious games - kies het juiste medium:
  • Speel via forums - op basis van beurten. Elke speler kan reageren op alles wat gepost wordt. Zowel de docenten als de studenten kunnen regelmatig op de hoogte worden gebracht van de gevolgen van de acties die de deelnemers hebben ondernomen, en kunnen nieuwe ontwikkelingen delen.
  • Speel via e-mail - beurtelings en onder leiding van een leraar. Ideaal om groepen door een spel te leiden. Met regelmatige updates van de gevolgen van de ondernomen acties plus nieuwe ontwikkelingen.
  • Speel via Chat of Video conferencing (synchroon). Net als face-to-face simulaties, tijdens een tijdslot, met eventuele toevoeging van extra media, dus intensiever.
  • Speel in een Virtuele Wereld (synchroon). Maak gebruik van een bestaande virtuele wereld of maak je eigen virtuele wereld, dit kan worden ondersteund door audio chat.