Online, blended & hybride onderwijs

De onderwijsmethode van een cursus of programma bepaalt hoe het lesgeven en leren plaatsvindt. Dit kan volledig online, blended en/of hybride.

Online onderwijs

In online onderwijs vindt (bijna) al het onderwijs en leren online plaats. Dit betekent dat de overdracht van informatie, de interactie en het zelfstandig werken op het internet plaatsvindt. Een online programma of cursus kan volledig en succesvol worden gegeven zonder offline activiteiten. Hoewel offline activiteiten zoals ontmoetingen en oefensessies als aanvulling op de cursus kunnen worden ontworpen, moeten alle deelnemers in staat zijn om alle beoogde doelstellingen te bereiken zonder deel te nemen aan deze offline activiteiten.

Blended onderwijs

Een blended programma of vak maakt gebruik van het beste van beide werelden. Zoals bij elk programma worden de onderwijs- en leeractiviteiten zorgvuldig ontworpen met het oog op de leerdoelen, maar in dit geval wordt ook rekening gehouden met de manier waarop het programma wordt aangeboden. Over het algemeen vinden de meer passieve activiteiten en/of de activiteiten die in eigen tempo kunnen worden uitgevoerd, plaats in de (individuele) online omgeving. De beschikbare (fysieke) contacturen worden besteed aan meer interactieve activiteiten, zoals discussies, simulaties en feedback. Zo bekijken studenten bijvoorbeeld online kennisclips en bereiden ze in hun eigen tijd een casestudy voor om later hun bevindingen te bespreken in een interactieve werkgroep op de campus of online.

Hybride onderwijs

In sommige gevallen is het niet voor alle studenten mogelijk om op de campus te zijn tijdens fysieke bijeenkomsten. In het geval van hybride onderwijs is het hoorcollege of de werkgroep een combinatie van op de campus en online studenten.

Synchroon vs. asynchroon onderwijs

Een belangrijk element bij de keuze van de juiste onderwijsmethode is de manier waarop je de content wilt aanleveren. Er zijn twee verschillende manieren om content aan te leveren in onderwijs:

  • Asynchroon (andere tijd, andere plaats, meestal online).
  • Synchroon (zelfde tijd, zelfde of verschillende plaats, meestal face-to-face, maar kan ook online).

Synchrone communicatie zal altijd belangrijk blijven in het onderwijs, bijvoorbeeld bij het geven van feedback of het begeleiden van opdrachten, maar het toevoegen van enkele asynchrone methoden aan je cursus of colleges kan veel voordelen hebben ten opzichte van hun synchrone variant. Er zijn veel mogelijkheden als we asynchrone methoden gaan overwegen, zoals forums, discussieborden, chats en vooraf opgenomen lezingen en presentaties. Door met deze alternatieve methoden te werken, kun je meer tijd besteden aan het begeleiden en onderwijzen van je studenten tot academische professionals.

Houdt er rekening mee dat zowel synchrone als asynchrone elementen online kunnen plaatsvinden.

FAQ

Hybride onderwijs is een synchrone onderwijsvorm. De ene groep studenten is fysiek aanwezig (op de campus) terwijl de andere groep studenten tegelijkertijd (individueel) online deelneemt.

Blended onderwijs heeft synchrone en asynchrone aspecten. Over het algemeen vinden de meer passieve activiteiten en/of de activiteiten die in eigen tempo kunnen worden uitgevoerd, plaats in een individuele online omgeving (asynchroon). De docent en studenten komen allemaal tegelijkertijd samen, in de klas of online, om tijd te besteden aan meer interactieve activiteiten, zoals discussies, simulaties en feedback (synchroon).

Lees voor meer informatie deze pagina.

Bij synchroon onderwijs wordt van de studenten verwacht dat ze op hetzelfde moment aanwezig zijn. Het meestal face-to-face, maar het kan ook (gedeeltelijk) online gebeuren, bijvoorbeeld via hybride onderwijs. Bij asynchroon onderwijs hebben de studenten controle over de tijd en plaats van leren. De activiteiten zijn meestal online, zoals (huiswerk)opdrachten. Lees voor meer informatie deze pagina.

Studenten met extra behoeften kunnen contact opnemen met studentencentrum Plexus voor ondersteuning bij hybride onderwijs. Lees voor meer informatie deze pagina op deze website of raadpleeg deze pagina van Universiteit Leiden.

bekijk alle FAQ

Gerelateerde artikelen

  • Om te weten hoeveel studenten je in de collegezaal of bij de werkgroep op locatie kunt verwachten en vervolgens te bepalen of je een vorm van online onderwijs zult moeten…

  • De ‘Roadmap to Flexible Education’ is een handig, interactief document om te raadplegen ter voorbereiding op het (online) onderwijs. Het omvat drie fasen van het cursusontwerp:…

  • In dit artikel worden de basisprincipes van het ontwerpen van onderwijs uitgelegd: hoe je haalbare leerdoelen formuleert, onderwijs- en leeractiviteiten vindt die studenten helpen…

  • Om interactiviteit en samenwerking in de les te stimuleren, hebben we een overzicht gemaakt van onderwijsactiviteiten die je kan toepassen in je onderwijs.