Ontwikkel je eigen examen

Kleine groepen studenten ontwikkelen toetsvragen en geven feedback op elkaars vragen.
 • Tweetallen
 • Kleine groepen (3-10)
 • 10-30 minuten
 • Voorkennis activeren
 • Toetsen
 • Creatief denken
 • Begrijpen
 • Toepassen
 • Creëren

Wanneer gebruik je het?

 • Als je wilt nagaan hoe goed de studenten het onderwerp in kwestie hebben begrepen.
 • Als je wilt dat studenten nadenken over hun begrip van de content en hiaten in hun eigen kennis identificeren.
 • Als je wilt dat studenten hun kennis toepassen.
 • Als je je wilt laten inspireren door nieuwe soorten toetsvragen.

Instructies voor de activiteit

Voorbereiding

 • Verzamel informatie over de opbouw van verschillende soorten toetsvragen (zoals meerkeuzevragen en open vragen).

Stappen

 1. Instrueer
  Geef de studenten informatie over de opbouw van verschillende soorten toetsvragen.
 2. Maak groepen
  Verdeel de studenten in tweetallen of kleine groepen.
 3. Maak de vragen
  Geef de subgroepen 10-15 minuten om verschillende soorten toetsvragen en modelantwoorden te bedenken.
 4. Verwissel de vragen
  Laat de subgroepen wisselen van vragen. Elke subgroep maakt de toets van een andere subgroep en geeft ook peer feedback op hun vragen.

Tips voor implementatie & variatie

 • Online onderwijs: De subgroepen kunnen werken in breakout rooms en hun toetsvragen in PresentersWall, Brightspace of het videoplatform plaatsen. De subgroepen maken elkaars test in de online omgeving of de hele klas kan alle vragen beantwoorden in een plenaire quiz-sessie. Ze kunnen peer feedback op elkaars vragen geven in Brightspace of FeedbackFruits.
 • Je kunt elke subgroep ook een specifiek onderwerp geven waarvoor ze toetsvragen moeten schrijven.
 • Goede toetsvragen kun je volgend jaar hergebruiken.
 • Als docent kun je rondlopen in de klas (offline) of de afzonderlijke breakout rooms bezoeken (online) om te horen waar de studenten het over hebben en hen indien nodig te helpen.

Ondersteunende tools