Voor- en tegenlijst

Studenten maken een lijst met voor- en nadelen over een bepaald onderwerp.
 • Individueel
 • Tweetallen
 • Kleine groepen (3-10)
 • 5-10 minuten
 • 10-30 minuten
 • Creatief denken
 • Analyseren
 • Creëren
 • Evalueren

Wanneer gebruik je het?

 • Als je studenten wilt aanmoedigen om verder te kijken dan hun eigen standpunt.
 • Als je het kritisch denkvermogen van studenten wilt bevorderen.

Instructies voor de activiteit

Voorbereiding

 • Formuleer een stelling over een onderwerp waarvoor de studenten voor- en nadelen kunnen opnoemen.

Stappen

 1. Maak groepen
 2. Verdeel de studenten in tweetallen of kleine groepen (of laat ze individueel werken).
 3. Voor- en nadelen
  Geef de studenten 5-10 minuten om een lijst te maken met ten minste drie voordelen en drie nadelen.
 4. Bespreek
  Bespreek de voor- en nadelen (of pros / cons) tijdens een plenaire sessie.

Tips voor implementatie & variatie

 • Online onderwijs: De subgroepen kunnen zich voorbereiden in breakout rooms.
 • Tijdens de plenaire sessie kun je de voor- en nadelen in een raster op het (online) whiteboard noteren om een duidelijk overzicht te krijgen.
 • Deze werkvorm kan ook worden gebruikt als een activiteit die de studenten voorafgaand aan de les moeten maken, waarmee zij zich kunnen voorbereiden op een klassikaal debat.

Ondersteunende tools