Peer review

Studenten geven feedback op elkaars werk, bijvoorbeeld een essay of presentatie.
 • Tweetallen
 • Kleine groepen (3-10)
 • 10-30 minuten
 • 30-60 minuten
 • >60 minuten
 • Toetsen
 • Academische vaardigheden oefenen
 • Toepassen
 • Creëren
 • Evalueren

Wanneer gebruik je het?

 • Als je wilt dat studenten van elkaar leren.
 • Als je de kritische vaardigheden van studenten wilt evalueren.
 • Als je studenten hun eigen ideeën wilt laten verduidelijken door het hen te laten uitleggen aan hun medestudenten.

Instructies voor de activiteit

Voorbereiding

 • Formuleer duidelijke beoordelingscriteria die de studenten kunnen gebruiken wanneer ze elkaar feedback geven. Bepaal of ze elkaar een score moeten geven voor elk criterium of dat ze openlijk feedback mogen geven. Leg deze beoordelingscriteria uit aan de studenten.
 • Give the students an assignment that will be peer reviewed, for example an essay, (video) presentation or podcast. They should finish the assignment before class.

Stappen

 1. Maak groepen
  Verdeel de studenten in tweetallen of kleine groepen.
 2. Peer review
  Laat de studenten elkaars werk beoordelen met behulp van de beoordelingscriteria.
 3. Bespreek
  Laat de tweetallen of kleine groepen hun feedback aan elkaar uitleggen.

Tips voor implementatie & variatie

 • Online onderwijs: Studenten kunnen elkaars werk beoordelen in Brightspace of FeedbackFruits en hun feedback met elkaar bespreken in breakout rooms.
 • Het is ideaal voor het geven van feedback op complexer werk waarbij geen goede of foute antwoorden mogelijk zijn.
 • Je kunt een rubriek gebruiken voor de beoordelingscriteria. Het helpt studenten zich te concentreren op het werk op een conceptueel niveau en voorkomt dat ze alleen letten op taal, spelling of weerlegging van de inhoud.

Ondersteunende tools