Hybride onderwijs

Het lijkt het beste van beide werelden: studenten die op de campus aanwezig zijn volgen fysiek onderwijs en studenten die dat door omstandigheden niet willen of kunnen, sluiten online aan. In de praktijk ben je echter twee groepen continu aan het managen en is het een uitdaging om beide groepen ook betrokken te houden. Mocht je die uitdaging aan willen gaan, dan vind je hier de tips en tricks om hybride onderwijs (vorm) te geven.

Probeer bij het ontwerpen van je cursus de beste onderwijsmethode te kiezen. Hybride onderwijs is één oplossing en het kan werken, maar andere methoden kunnen nog beter werken. In plaats van (alleen) hybride lessen aan te bieden, kun je er ook voor kiezen om een combinatie van offline en online lessen aan te bieden. Zo kun je bijvoorbeeld grote hoorcolleges online geven en kleine werkgroepen offline én online (voor de internationale studenten of studenten die ziek zijn). Op deze manier hoef je geen hybride ontwerp te implementeren. Indien je toch een hybride ontwerp wilt gebruiken, dan volgen hier een aantal tips.

Hybride ontwerp

Hybride onderwijs vereist een ander ontwerp dan online onderwijs of klassikaal onderwijs. Voordat je voor je hybride klas staat, zijn hier wat tips om je te helpen met de voorbereiding:

 • Stem van tevoren de verwachtingen van de studenten goed af. Communiceer bijvoorbeeld waarom je kiest voor een hybride ontwerp in plaats van een online of klassikaal ontwerp en in hoeverre dat invloed heeft op de aanwezigheidskeuzes van studenten. Kunnen ze kiezen om online of in de klas aan te sluiten wanneer ze willen of zijn er regels waar ze zich aan moeten houden? Zorg ervoor dat beide groepen begrijpen wat hybride leren voor hen zal betekenen en hoe ze er het meeste uit kunnen halen.
 • Bereid zowel je online als fysieke klaslokaal voor om je hybride onderwijs mogelijk te maken. Kies en installeer een videotool waar jij je comfortabel mee voelt. Microsoft Teams en Zoom werken bijvoorbeeld met afzonderlijke vensters voor webcams, wat van pas kan komen als je één scherm wilt gebruiken voor je presentatie en een ander om de webcams te tonen. Het gebruik van twee schermen kan jouw studenten helpen zich te concentreren op de presentatie of op de interactie. Je fysieke klaslokaal heeft ten minste één webcam en microfoon nodig. Waar je de webcam en microfoon plaatst, hangt af van wie het meeste aan het woord is (jij of de fysiek aanwezige studenten), wat zichtbaar moet zijn en wat de tafelopstelling zal zijn.
 • Verander je planning. Hybride onderwijs en leren kunnen vermoeiender zijn dan niet-hybride onderwijs (d.w.z. alleen online of op de campus). Bovendien kan de interactie met hybride groepen meer tijd in beslag nemen. Zorg ervoor dat je hier rekening mee houdt met je planning. Plan meer tijd in voor actief leren dan je normaal zou doen en geef voorrang aan activiteiten die gericht zijn op de belangrijkste leerdoelen.
 • Plan (meer) pauzes. Vooral de online studenten zullen vaker pauzes nodig hebben. Las na elke 50-60 minuten hybride onderwijs een pauze van 10 minuten in, zodat beide groepen hun aandacht erbij kunnen houden.
 • Kies je onderwijsactiviteiten zorgvuldig. Interactie met je studenten online en in de klas kost meer tijd, dus zorg ervoor dat de interactie vlot verloopt en je studenten helpt de leerdoelen te bereiken. Voor elke situatie kun je een andere onderwijsactiviteit toepassen.
 • Deel je PowerPoint presentatie van tevoren. Hierdoor weet je zeker dat de online studenten de presentatie ook kunnen volgen tijdens je college (zelfs als er een kleine videovertraging is).
 • Laat studenten zich van tevoren voorbereiden. Je kunt tijd besparen door je studenten vooraf vragen of opdrachten te laten voorbereiden.
 • Bedenk in je ontwerp hoe je de online groep gaat verbinden met de studenten in de klas. Online studenten kunnen het gevoel hebben dat ze geen deel uitmaken van de klas en studenten in de klas kunnen minder geduldig zijn tegenover online studenten. Door op voorhand na te denken over hoe je een gemeenschapsgevoel kunt creëren, kun je dit probleem tot een minimum beperken. Heb je een groepsopdracht in de cursus? Dan kun je gemengde groepen maken waarin online studenten gemengd worden met studenten in de klas. Je kunt ook één of meer ijsbrekers gebruiken.
 • Maak een technisch storyboard en loop het van tevoren door. In je technische storyboard bedenk je welke technologische stappen je moet zetten om de studenten betrokken te houden. Wanneer en hoe ga je welke tool gebruiken (PowerPoint, whiteboard, video's, tools om te stemmen, etc.) en hoe gaan jij en je studenten vlot van de ene naar de andere tool overschakelen? Het doorlopen van je technische storyboard zal je ook een idee geven van mogelijke vertragingen. Het plannen van pauzes voor de overgang van de ene tool naar de volgende kan je helpen om je les vlot te laten verlopen. Je kunt dit template gebruiken om je eigen technische storyboard te maken.
 • Werk samen aan je hybride ontwerp. Bespreek je ontwerp met een collega, een onderwijsadviseur en/of studenten van vorig jaar om feedback te krijgen. Bovendien kan het ervaren van hybride onderwijs door een collega of het deelnemen aan een hybride vergadering je ook een idee geven van wat wel en niet werkt in een hybride situatie.

Hybride onderwijs

Het volgende onderdeel gaat over de implementatie van je hybride ontwerp: laat het multitasken beginnen. De sleutel is om je aandacht actief en voortdurend over beide groepen te verdelen. Deze tips kunnen je daarbij helpen:

 • Maak gebruik van een (student)moderator om je te helpen de studenten online te managen, bijvoorbeeld door breakout rooms op te zetten, vragen uit de chat te filteren, je te waarschuwen bij opgestoken handen en/of kleine technische problemen op te lossen. De (student)moderator zal zijn/haar eigen laptop meenemen, zodat hij/zij kan deelnemen aan het online college. Lees voor meer informatie deze pagina.
 • Wees op tijd aanwezig. Open de gewenste videotool, je PowerPoint presentatie en misschien zelfs een externe tool voordat de les begint. Het wordt aanbevolen om de computer in het lokaal te gebruiken in plaats van je eigen laptop. Vergeet ook niet om direct bij de start (of eerder, indien mogelijk) je audio en verbinding te controleren. Controleer of zowel online studenten als studenten in de klas je kunnen horen.
 • Kijk richting de klas als je praat. Als je met je gezicht naar het whiteboard of de PowerPoint presentatie praat, kunnen de online studenten je niet goed verstaan.
 • Maak contact met de studenten in de klas en online. Begroet zowel de studenten in de klas als online, denk eraan af en toe in de webcam te kijken om oogcontact te maken en wissel af tussen de studenten online en in de klas om een vraag te beantwoorden of te stellen. Je kunt jezelf er subtiel aan herinneren met een opmerking of afbeelding op een slide of een gele post-it op de webcam. Indien mogelijk, vraag de studenten online om in te loggen met hun voornaam zodat je hen rechtstreeks kunt aanspreken.
 • Begin je hybride onderwijs met een afspraak over interactie. Bespreek en stimuleer het gebruik van webcams met zowel de studenten in de klas als de studenten online. Studenten zullen waarschijnlijk meer betrokken zijn bij de interactie wanneer iedereen zichtbaar is. Onthoud dat de online studenten en de studenten in de klas het recht hebben om uit het zicht van de camera te blijven omwille van privacy of andere redenen. Plan een vragenuurtje na een (korte) uitleg zodat ook online studenten aan bod komen. Door uitleg en vragen van elkaar te scheiden, geef je online studenten met een slechtere verbinding genoeg tijd om vragen te formuleren. Leg uit hoe je zal omgaan met de studenten (bijvoorbeeld namen afroepen of het gebruik van quiz-tools). Bespreek hoe zowel studenten in de klas als online studenten kunnen reageren, vragen kunnen stellen en/of commentaar kunnen geven (dempen, inspreken, (virtuele) hand opsteken, de chat gebruiken, etc.).
 • Gebruik pauzes voor, tijdens en na de les voor informele activiteiten met de online studenten. Door de studenten tijdens de pauzes online in breakout rooms te zetten, kun je een soortgelijke pauze-ervaring creëren als de studenten in de klas hebben. In Zoom is er een optie waarbij je studenten een breakout room kunt laten kiezen, zodat ze zich kunnen aansluiten bij andere studenten die ze kennen en met wie ze willen chatten. Misschien wil je zelf ook in een aparte ruimte beschikbaar zijn voor studenten die voor of na de les een persoonlijk gesprek met je willen voeren.
 • Herhaal de vragen van de studenten die in de klas aanwezig zijn. Anders bestaat de kans dat de online studenten de vraag niet goed kunnen horen en jouw antwoord op de vraag niet begrijpen.
 • Stel vragen aan één specifieke groep. Stel je vraag specifiek aan de online studenten of de studenten die aanwezig zijn in de klas. Anders kan het onduidelijk zijn welke groep er wordt aangesproken, waardoor uiteindelijk niemand antwoordt of beide groepen juist door elkaar gaan praten.
 • Stel een buddysysteem in als er maar een paar online studenten zijn. Vraag welke studenten in de klas een laptop hebben (misschien zelfs een headset) en bereid zijn om een buddy te zijn voor een online student. Koppel deze studenten vanaf het begin, zodat ze kunnen communiceren tijdens groepsopdrachten. Houd er rekening mee dat de studenten die buddy zijn hierdoor ook moeten multitasken en hierdoor kleine delen van de bijeenkomst kunnen missen.
 • Splits de twee groepen tijdens groepsopdrachten als er veel online studenten zijn. Vanwege de audio- en internetverbinding in de klas is het mixen van groepen in één onderwijsruimte moeilijk. Zet daarom de groepen online in breakout rooms en de studenten in de zaal bij elkaar.
 • Deel links naar video's in de chat. Als de video niet werkt voor de online studenten, kunnen zij de video op hun eigen computer of telefoon bekijken. De moderator kan hier ook bij helpen.
 • Wees verschrikkelijk geduldig. Wacht vijf seconden (sommigen zeggen zelfs tien) na het stellen van een vraag om rekening te houden met de mogelijke internetvertraging van de online studenten en hun denktijd. Dit betekent dat je studenten in de klas ook geduldig moeten zijn. Door je onderwijsactiviteiten te variëren, kun je het tempo erin houden. Bijvoorbeeld door studenten een student te laten aanwijzen die na een groepsdiscussie een samenvatting zal geven of door een gedeeld online whiteboard te gebruiken waar studenten hun antwoorden kunnen invoeren.

Voor meer tips en suggesties om interactiviteit tijdens je hybride les te stimuleren, zoals het stellen van vragen aan de hele klas of het werken aan opdrachten in kleine groepen, lees dan deze beknopte handleiding van het ICLON.

FAQ

Bekijk dit interactieve overzicht met onderwijsactiviteiten die je in jouw onderwijs kunt toepassen.

Je kunt de technische tool handleidingen voor Kaltura Live Room hier vinden, voor Zoom hier en voor Microsoft Teams hier.

Voor het aanvragen van moderatie support kan je dit formulier van de ISSC Helpdesk invullen. Vraag de moderatie support meerdere dagen van tevoren aan.

Bezoek deze pagina op de website voor meer didactische informatie over het toevoegen van een moderator aan je les.

bekijk alle FAQ

Gerelateerde artikelen

 • Om te weten hoeveel studenten je in de collegezaal of bij de werkgroep op locatie kunt verwachten en vervolgens te bepalen of je een vorm van online onderwijs zult moeten…

 • Moderatoren houden bij hoe betrokken studenten zijn en wat ze tegen elkaar zeggen, zien welke studenten extra hulp nodig hebben en kunnen helpen bij technische problemen.

 • Microsoft Teams is een tijdonafhankelijke samenwerkingsruimte voor het hosten van interactieve videogesprekken voor maximaal 300 deelnemers, het voeren van schriftelijke…

 • Zoom kan worden gebruikt voor het plannen en organiseren van onderwijsbijeenkomsten voor maximaal 300 deelnemers (of 1000 na verzoek bij de ISSC-helpdesk) als alternatief voor…