Puzzelstukjes

Kleine groepen studenten worden "experts" op een specifiek deelonderwerp. Vervolgens worden nieuwe groepen gevormd met vertegenwoordigers van elk deelonderwerp, zodat zij hun kennis met elkaar kunnen delen.
 • Kleine groepen (3-10)
 • 30-60 minuten
 • >60 minuten
 • Discussie
 • Academische vaardigheden oefenen
 • Toepassen
 • Analyseren
 • Creëren
 • Evalueren

Wanneer gebruik je het?

 • Als je wilt dat studenten van elkaar leren.
 • Als je veel nieuwe content aan studenten wilt introduceren.

Instructies voor de activiteit

Voorbereiding

 • Kies een thema/onderwerp en verdeel het in deelonderwerpen. De deelonderwerpen moeten even complex zijn en evenveel informatie bevatten.
 • Formuleer duidelijke instructies voor de subgroepen. Moeten zij een specifieke opdracht uitvoeren of bepaalde vragen beantwoorden over het deelonderwerp?

Stappen

 1. Maak groepen
  Verdeel de studenten in subgroepen van gelijke grootte (4-7 studenten in elke subgroep). Elke subgroep vertegenwoordigt een bepaald deelonderwerp.
 2. Leg de deelonderwerpen uit
  Leg de verschillende subonderwerpen uit aan de verschillende subgroepen.
 3. Bereid voor
  Geef de subgroepen 10-30 minuten om hun deelonderwerp voor te bereiden.
 4. Maak nieuwe groepen
  Maak nieuwe subgroepen aan: elke groep moet bestaan uit studenten die aan verschillende deelonderwerpen hebben gewerkt. Op die manier zijn alle deelonderwerpen in elke nieuwe subgroep vertegenwoordigd en is elke student essentieel voor het samenbrengen van hun kennis.
 5. Deel kennis
  Laat de studenten in de nieuwe subgroepen hun kennis met elkaar delen. In elke subgroep legt elke student aan de anderen uit wat hij/zij over zijn/haar deelonderwerp heeft geleerd, zodat uiteindelijk alle studenten kennis hebben van alle onderwerpen.
 6. Bespreek
  Breng de studenten weer bij elkaar voor een plenaire sessie van 5-10 minuten. Laat de subgroepen hun belangrijkste en meest interessante bevindingen delen.

Tips voor implementatie & variatie

 • Online onderwijs: De subgroepen kunnen zich voorbereiden in breakout rooms.
 • Maak een opdracht waarbij de studenten elkaars kennis nodig hebben om de opdracht te maken.
 • Je kunt de studenten vragen om hun deelonderwerp voor de les voor te bereiden.
 • Als docent kun je rondlopen in de klas (offline) of de afzonderlijke breakout rooms bezoeken (online) om te horen waar de studenten het over hebben en hen indien nodig te helpen.

Ondersteunende tools