Blended onderwijs

Blended onderwijs creëert andere, meer interactieve en innovatieve leerervaringen.

Wat is het?

Blended onderwijs combineert face-to-face- en online onderwijsmethoden. Het is mogelijk om blended onderwijs in verschillende verhoudingen toe te passen, met meer online of meer offline onderwijs.

Terwijl hybride onderwijs volledig synchroon is, kan blended onderwijs zowel synchrone als asynchrone aspecten hebben. Over het algemeen vinden de meer passieve activiteiten en/of de activiteiten die in eigen tempo kunnen worden uitgevoerd, plaats in een individuele online omgeving (asynchroon). De docent en studenten komen allemaal tegelijkertijd samen, in de klas of online, om tijd te besteden aan meer interactieve activiteiten, zoals discussies, simulaties en feedback (synchroon). Zo bekijken studenten bijvoorbeeld online kennisclips en bereiden ze in hun eigen tijd een casestudy voor om later hun bevindingen te bespreken in een interactieve werkgroep op de campus of online.

Wanneer face-to-face en wanneer online?

De keuze welke onderdelen van je vak face-to-face kunnen worden gegeven en welke onderdelen online, hangt af van je doelstellingen, context en studenten. Het betekent niet dat je je hele vak online moet gaan geven, maar juist dat je je onderwijs opnieuw gaat ontwerpen om de best mogelijke leermogelijkheden voor je studenten te creëren. Het is belangrijk dat de face-to-face en online onderdelen elkaar aanvullen. Met andere woorden, je moet de beste combinatie vinden tussen je onderwijsdoelen, onderwijsmethoden/-activiteiten en de beoordeling (meer informatie over deze afstemming is te vinden in het artikel over constructive alignment).

Waarom gebruiken?

Blended onderwijs is een handige manier om in te spelen op en je aan te passen aan het veranderende onderwijslandschap, tegemoet te komen aan de behoeften van studenten en flexibel in te spelen op je eigen behoeften. Door gebruik te maken van activerende strategieën en door onafhankelijkheid in termen van tijd, plaats en tempo te creëren, verrijkt blended onderwijs de leerervaring en maakt het onderwijs flexibeler.

De verschillende educatieve tools zorgen voor nieuwe mogelijkheden om je vak vorm te geven. Technologie kan worden gebruikt om de meest effectieve en flexibele leer- en onderwijservaring te ontwikkelen. Het doel moet echter niet zijn om digitale tools alleen maar in te zetten zodat je ze gebruikt. Het doel moet zijn om ze in je eigen voordeel, in het voordeel van je studenten en in het voordeel van het vak te gebruiken.

Hoe te gebruiken?

Er zijn verschillende manieren om blended onderwijs in je vak te implementeren. Hier zijn twee suggesties:

  1. Flipped classroom: De stof die normaliter in een hoorcollege wordt behandeld, vindt plaats in een individuele setting. Hierdoor kan de groepssessie worden gebruikt om die stof toe te passen en ermee aan de slag te gaan. Dus voordat de studenten naar de les komen, kunnen ze zich online voorbereiden. Bijvoorbeeld door een kennisclip te bekijken, een artikel te lezen en er vragen over te beantwoorden, of een opdracht te maken. Tools zoals Brightspace of FeedbackFruits kunnen deze online opdrachten interactiever maken. Genoemde tools kunnen worden gebruikt om interactie te stimuleren door studenten vragen deel te nemen aan een discussie of een peer review te doen. Bovendien kan FeedbackFruits gebruikt worden om interactieve video's, documenten of presentaties te maken, wat de mogelijkheid biedt om vragen te stellen in het midden van het leerproces. Op deze manier kan je kennisverwerving stimuleren en studenten meer betrekken en hun aandacht vasthouden. Het zal ook een diepere betrokkenheid bij de leerstof bevorderen, waardoor ze belangrijke of meer complexe informatie beter kunnen begrijpen. Na de online voorbereiding kan een face-to-face les worden georganiseerd voor discussie en het bespreken van de meest urgente of lastigste vragen. Op deze manier haalt blended onderwijs het beste uit beide benaderingen: het stelt studenten in staat hun leren te organiseren en complexe misverstanden op te lossen.
  2. Dieper graven: Nadat de studenten tijdens de face-to-face les nieuwe dingen hebben geleerd, kunnen ze dat online verder verkennen. De kennis die online en tijdens de face-to-face bijeenkomsten wordt opgedaan, moet voor verduidelijking zorgen. Op die manier blijven studenten niet steken bij complexere materie en kunnen ze verder gaan en hun kennis en vaardigheden verdiepen.
  3. Vak in cycli: Bovenstaande voorbeelden beschrijven toepassingen van blended onderwijs op een vrij specifiek - aan onderwijsactiviteiten gerelateerd - niveau. Het is ook mogelijk om blended onderwijs op grotere schaal toe te passen, bijvoorbeeld door je vak cyclisch op te zetten. In dat geval zou je het vak in cycli verdelen en de onderwijsmethoden daaraan aanpassen. Zo kunnen bijvoorbeeld de eerste paar weken gebruikt worden om relevante informatie en theorieën te leren. Dit kan volledig online worden georganiseerd met behulp van de reeds genoemde, of andere, hulpmiddelen. In de volgende paar weken kunnen face-to-face werkgroepen worden georganiseerd om alle vragen of andere zorgen van studenten te beantwoorden. Later kunnen de studenten de opdracht krijgen om problemen op te lossen, presentaties te geven, peer-feedback opdrachten uit te voeren, hun werk te bespreken of de verworven kennis op andere manieren toe te passen. Dit kan op verschillende manieren gebeuren, zowel online als offline.

In dit artikel hebben we slechts een paar voorbeelden gegeven van hoe blended onderwijs kan worden georganiseerd. Er zijn nog vele andere manieren om dit type onderwijs te organiseren waarbij je eigen creativiteit waardevol kan zijn. Als iemand die het vak en de studenten het beste kent, kun jij zowel de online als offline werelden gebruiken om het onderwijs innovatiever en interactiever te maken en blended onderwijs gebruiken om de leerervaring te verbeteren.

FAQ

In de meeste gevallen hangt de beslissing om een bepaalde tool te gebruiken af van wat je wilt bereiken. Weet dat er niet altijd één juist antwoord is en dat het ook een geldige redenering kan zijn om te kiezen voor datgene waarmee jij en jouw studenten het meest vertrouwd zijn.

Om meer te lezen over de verschillende videoplatforms, kan je dit artikel raadplegen om de opties te vergelijken. Voor andere beslissingen, bekijk het tool overzicht of neem contact op met support medewerkers die jou kunnen adviseren in het vinden van de juiste oplossing.

Bekijk dit interactieve overzicht met onderwijsactiviteiten die je in jouw onderwijs kunt toepassen.

bekijk alle FAQ

Gerelateerde artikelen

  • In dit artikel worden de basisprincipes van het ontwerpen van onderwijs uitgelegd: hoe je haalbare leerdoelen formuleert, onderwijs- en leeractiviteiten vindt die studenten helpen…

  • Om interactiviteit en samenwerking in de les te stimuleren, hebben we een overzicht gemaakt van onderwijsactiviteiten die je kan toepassen in je onderwijs.

  • Het onderstaande overzicht toont de belangrijkste onderwijstools die beschikbaar zijn bij Universiteit Leiden. Gebruik de filteropties om de juiste tools te vinden voor jouw…