Denken - duo's - delen

Studenten denken na over een vraag of idee in drie stappen. Eerst denken ze er individueel over na (Denken), dan bespreken ze het met een andere student (Duo's) en ten slotte delen zij hun antwoord met de hele groep (Delen).
 • Tweetallen
 • 10-30 minuten
 • 30-60 minuten
 • Toetsen
 • Discussie
 • Academische vaardigheden oefenen
 • Toepassen
 • Creëren
 • Evalueren

Wanneer gebruik je het?

 • Als je wilt dat studenten actief meedenken over de leerstof.
 • Als je discussie tussen studenten wilt aanmoedigen.

Instructies voor de activiteit

Voorbereiding

 • Kies een duidelijk(e) en complex(e) vraag of idee voor de studenten. Probeer eenvoudige vragen of ideeën te vermijden, maar daag de studenten uit om over iets complexers na te denken.

Stappen

 1. Stel een vraag
  Stel een vraag of opper een idee aan de studenten.
 2. Denken
  Geef ze 1-2 minuten om individueel over hun antwoord na te denken.
 3. Duo's
  Verdeel de studenten in tweetallen en laat ze hun antwoorden delen en gedurende 5 minuten de verschillen en overeenkomsten bespreken.
 4. Delen
  Breng de studenten weer bij elkaar voor een plenaire sessie van 5-10 minuten. De tweetallen kunnen hun antwoorden of bevindingen delen met de hele groep. Laat de studenten op elkaar reageren.
 5. Samenvatten
  Geef een samenvatting van de belangrijkste punten en vul eventuele kennishiaten in.

Tips voor implementatie & variatie

 • Online onderwijs: De tweetallen kunnen hun antwoorden bespreken in breakout rooms.
 • Als er slechts één juist antwoord op de vraag is, kun je ervoor kiezen de studenten in twee rondes te laten stemmen: eerst nadat ze individueel over hun antwoord hebben nagedacht en een tweede keer nadat ze het in tweetallen hebben besproken. Studenten kunnen stemmen via een online tool (PresentersWall, Brightspace of het videoplatform), zij kunnen hun duimen omhoog/omlaag houden of een gekleurd voorwerp (iets groens als zij het ermee eens zijn en iets roods als zij het er niet mee eens zijn) voor de camera laten zien.
 • Als variatie kan je ook gebruikmaken van de werkvorm 'Snowball' (individueel - tweetallen - twee tweetallen - twee groepen van vier studenten - twee groepen van acht studenten, twee groepen van zestien studenten, enzovoort).
 • Als docent kun je rondlopen in de klas (offline) of de afzonderlijke breakout rooms bezoeken (online) om te horen waar de studenten het over hebben en hen indien nodig te helpen.

Ondersteunende tools