Synthetiseer het

Kleine groepen studenten maken samenvattingen die aan andere groepen worden doorgegeven voor verdere verbetering.
 • Kleine groepen (3-10)
 • 30-60 minuten
 • >60 minuten
 • Voorkennis activeren
 • Toetsen
 • Discussie
 • Academische vaardigheden oefenen
 • Begrijpen
 • Analyseren
 • Creëren

Wanneer gebruik je het?

 • Als je wilt dat studenten van elkaar leren.
 • Als je de kritische evaluatievaardigheden van studenten wilt stimuleren.

Instructies voor de activiteit

Voorbereiding

 • Kies een thema/onderwerp en verdeel het in deelonderwerpen.
 • Bepaal hoe vaak de samenvattingen aan nieuwe groepen worden doorgegeven. Worden de samenvattingen slechts door één groep verbeterd of zullen er meerdere verbeteringsrondes zijn?

Stappen

 1. Maak groepen
  Verdeel de studenten in subgroepen van 3-5 studenten. Elke subgroep vertegenwoordigt een bepaald deelonderwerp.
 2. Leg de deelonderwerpen uit
  Leg de verschillende deelonderwerpen uit aan de verschillende subgroepen.
 3. Vat samen
  Laat de subgroepen hun deelonderwerp bespreken en samenvatten. Als ze vragen hebben, kunnen ze die ook opschrijven.
 4. Verbeter de samenvattingen
  De samenvatting van elke subgroep wordt doorgegeven aan de volgende groep. Zij moeten de samenvatting verbeteren en eventuele extra vragen over het deelonderwerp toevoegen.
 5. Delen
  Deel de verbeterde samenvattingen met de subgroepen die de eerste versie hebben geschreven.
 6. Bespreek
  Breng de studenten weer bij elkaar voor een plenaire sessie van 5-10 minuten. Bespreek de uitkomsten van de samenvattingen en ga in op de verzamelde vragen.

Tips voor implementatie & variatie

 • Online onderwijs: De subgroepen kunnen samenwerken in breakout rooms en hun samenvattingen opschrijven in een gedeeld document of in Brightspace.
 • Als docent kun je rondlopen in de klas (offline) of de afzonderlijke breakout rooms bezoeken (online) om te horen waar de studenten het over hebben en hen indien nodig te helpen.

Ondersteunende tools