Debat

Studenten moeten een standpunt innemen over een bepaald onderwerp of een bepaalde stelling.
 • Kleine groepen (3-10)
 • Grote groepen (>10)
 • 30-60 minuten
 • >60 minuten
 • Voorkennis activeren
 • Toetsen
 • Discussie
 • Toepassen
 • Evalueren

Wanneer gebruik je het?

 • Als je wilt dat studenten actief nadenken over de leerstof.
 • Als je discussie tussen studenten wilt aanmoedigen.
 • Als je wilt dat studenten hun kennis of ideeën structureren.
 • Als je studenten wilt aanmoedigen om verder te kijken dan hun eigen standpunt.

Instructies voor de activiteit

Voorbereiding

 • Formuleer een stelling over een onderwerp dat geschikt is voor een debat.

Stappen

 1. Maak groepen
 2. Verdeel de studenten in twee groepen: de ene groep is vóór de stelling en de andere groep tegen de stelling.
 3. Bereid voor
  Geef de studenten ongeveer 15 minuten om hun argumenten voor te bereiden.
 4. Presenteer argumenten
  Laat de twee groepen hun argumenten presenteren om hun kant van de stelling te verdedigen.
 5. Presenteer tegenargumenten
  Laat de twee groepen tegenargumenten presenteren voor de argumenten die door de andere groep naar voren zijn gebracht.
 6. Presenteer weerlegging
  Laat de twee groepen hun weerlegging presenteren. Dit kan meerdere rondes duren.
 7. Bespreek
  Sluit af met een plenaire sessie waarin de belangrijkste argumenten worden besproken.

Tips voor implementatie & variatie

 • Online onderwijs: De subgroepen kunnen zich voorbereiden in breakout rooms.
 • Het is ook mogelijk om een asynchroon debat te organiseren. In dat geval kunnen studenten hun argumenten opschrijven in Brightspace of FeedbackFruits of ze kunnen video's maken waar anderen op moeten reageren.
 • Je kunt ervoor kiezen de twee groepen na het eerste debat van rol te laten wisselen.
 • Als je de groep van tevoren verdeelt, kunnen studenten hun standpunten al voor de les voorbereiden.
 • Het is een goed idee om een ​​moderator voor het debat aan te wijzen.

Ondersteunende tools