Casus

Studenten analyseren een casus (probleem/artikel nieuwsbericht/video) die verband houdt met de leerstof.
 • Individueel
 • Tweetallen
 • Kleine groepen (3-10)
 • 10-30 minuten
 • 30-60 minuten
 • >60 minuten
 • Voorkennis activeren
 • Creatief denken
 • Discussie
 • Toepassen

Wanneer gebruik je het?

 • Als je de theorie wilt vertalen naar de praktijk.

Instructies voor de activiteit

Voorbereiding

 • Kies een casus die aansluit bij de leerstof.
 • Kies het soort opdracht dat je aan de casus verbindt. Moeten de studenten oplossingen bedenken voor de casus, zoeken naar de oorzaak van het probleem, een overzicht maken met voor- en nadelen, de verschillende perspectieven binnen de casus beschrijven, of iets anders?

Stappen

 1. Introduceer
  Introduceer de casus aan de studenten.
 2. Maak groepen
  Verdeel de studenten in tweetallen of kleine groepen (of laat ze individueel werken).
 3. Analyseer
  Laat de studenten de zaak analyseren, op basis van je opdracht.
 4. Bespreek
  Laat de studenten hun analyse presenteren of bespreek de resultaten in een plenaire sessie.

Tips voor implementatie & variatie

 • Online onderwijs: De subgroepen kunnen zich voorbereiden in breakout rooms.
 • In plaats van zelf een casus te kiezen, kun je de studenten zelf een casus laten bedenken en hun ideeën laten pitchen.
 • Als docent kun je rondlopen in de klas (offline) of de afzonderlijke breakout rooms bezoeken (online) om te horen waar de studenten het over hebben en hen indien nodig te helpen.

Ondersteunende tools