Leereilanden

Studenten leren verschillende stukken informatie in verschillende subgroepen.
 • Kleine groepen (3-10)
 • 30-60 minuten
 • >60 minuten
 • Voorkennis activeren
 • Discussie
 • Onthouden
 • Begrijpen

Wanneer gebruik je het?

 • Als je wilt dat studenten leren van een deskundige of van elkaar.
 • Als je discussie tussen studenten wilt aanmoedigen.
 • Als je veel nieuwe content aan studenten wilt introduceren.

Instructies voor de activiteit

Voorbereiding

 • Kies een onderwerp dat kan worden opgedeeld in kleine onderdelen waarbij de volgorde van die onderdelen niet relevant is.
 • Bereid de verschillende leereilanden (of groepen) voor, inclusief de bijbehorende host, en het tijd- en roulatieschema.

Stappen

 1. Maak groepen
 2. Verdeel de studenten in kleine groepen.
 3. Leg uit
  Leg de onderwerpen van de verschillende groepen uit, evenals het roulatieschema.
 4. Draai door
  Laat de studenten de verschillende sessies bezoeken volgens het schema.
 5. Vat samen
  Sluit af met een plenaire sessie waarin je de studenten vraagt om samen te vatten wat ze hebben geleerd of om de verschillende onderwerpen met
  elkaar in verband te brengen.

Tips voor implementatie & variatie

 • Online onderwijs: Je kunt de verschillende leereilanden in verschillende breakout rooms onderbrengen.
 • Houd in gedachten dat tijdmanagement erg belangrijk is. Als één sessie langer duurt, neemt dat tijd weg van de volgende sessies.
 • Afhankelijk van het hoofdonderwerp kun je de studenten hun eigen sessies laten kiezen. Probeer de studenten wel van tevoren te laten inschrijven, zodat de groepen niet te groot of te klein worden.

Ondersteunende tools