Op de lijn

Studenten geven aan of ze het al dan niet eens zijn met stellingen door over een streep te stappen.
 • Grote groepen (>10)
 • <5 minuten
 • 5-10 minuten
 • 10-30 minuten
 • Energizer
 • Evalueren

Wanneer gebruik je het?

 • Als je studenten wilt activeren en ze achter hun computer of bureau vandaan wilt laten stappen.
 • Als je de mening van studenten op een meer vloeiende manier wilt peilen.
 • Als je de interactie tussen je studenten wilt vergroten.

Instructies voor de activiteit

Voorbereiding

 • Formuleer stellingen die je wilt gebruiken. Zorg ervoor dat er geen goed of fout antwoord is, maar meer een antwoord op een Likert-schaal (helemaal mee eens - mee eens - neutraal - niet mee eens - helemaal niet mee eens).

Stappen

 1. Trek een lijn
  Trek een lijn die studenten kunnen oversteken en laat alle studenten aan één kant beginnen.
 2. Leg uit
  Leg uit welke kant van de lijn overeenkomt met welk antwoord.
 3. Geef een stelling
  Geef een stelling en laat de studenten overleggen en hun kant van de lijn kiezen.
 4. Bespreek
  Vraag verschillende studenten op verschillende posities om hun keuze toe te lichten.

Tips voor implementatie & variatie

 • Online onderwijs: Je kunt een lijn trekken op het ingebouwde whiteboard in het videoplatform en vragen waar de studenten zich zouden positioneren. Of je kan studenten laten stemmen met behulp van een online tool (PresentersWall, Brightspace of het videoplatform), zij kunnen hun duimen omhoog/omlaag houden of een gekleurd voorwerp (iets groens als zij het ermee eens zijn en iets roods als zij het er niet mee eens zijn) voor de camera laten zien.
 • Zorg voor voldoende ruimte in de zaal zodat studenten comfortabel een plaats kunnen kiezen.
 • Houd er rekening mee dat de studenten een publiekelijk standpunt moeten innemen over het onderwerp, dus zorg ervoor dat ze niet wordt beoordeeld op basis van hun antwoord.

Ondersteunende tools