Post-it parade

Studenten schrijven hun antwoorden op een vraag op post-it's en groeperen soortgelijke antwoorden en/of delen ze in in categorieën.
 • Individueel
 • Tweetallen
 • Kleine groepen (3-10)
 • 5-10 minuten
 • 10-30 minuten
 • Creatief denken
 • Discussie
 • Toepassen
 • Analyseren
 • Creëren

Wanneer gebruik je het?

 • Als je wilt nagaan hoe goed de studenten het onderwerp in kwestie hebben begrepen.
 • Als je wilt dat de studenten hun kennis of ideeën structureren.

Instructies voor de activiteit

Voorbereiding

 • Kies een vraag of stelling waarvoor de studenten ideeën, oplossingen of antwoorden moeten bedenken.
 • Verzamel genoeg post-it's om aan je studenten te geven.

Stappen

 1. Maak groepen
  Verdeel de studenten in tweetallen of kleine groepen (of laat ze individueel werken).
 2. Deel post-it's uit
  Geef elk(e) student, tweetal of kleine groep een aantal post-it's.
 3. Stel een vraag of geef een stelling
  Geef de studenten een vraag of een stelling waarvoor ze ideeën, oplossingen of antwoorden moeten bedenken.
 4. Brainstorm
  Laat de studenten brainstormen en hun ideeën, oplossingen of antwoorden op de post-it's schrijven.
 5. Groepeer post-it's
  Laat de studenten de post-it's groeperen per onderwerp, vraag, chronologische volgorde, enzovoort.
 6. Bespreek
  Sluit af met een plenaire sessie van 5-10 minuten.

Tips voor implementatie & variatie

 • Online onderwijs: De subgroepen kunnen samenwerken in breakout rooms en hun post-it's op het ingebouwde whiteboard in het videoplatform plakken en groeperen.
 • Als docent kun je rondlopen in de klas (offline) of de afzonderlijke breakout rooms bezoeken (online) om te horen waar de studenten het over hebben en hen indien nodig te helpen.

Ondersteunende tools