Eén minuut reflectie

Studenten krijgen één minuut om een ​​vraag te beantwoorden, een opdracht uit te voeren of aan te geven wat ze tijdens de les hebben geleerd.
 • Individueel
 • Tweetallen
 • <5 minuten
 • 5-10 minuten
 • Voorkennis activeren
 • Toetsen
 • Academische vaardigheden oefenen
 • Onthouden
 • Begrijpen
 • Creëren

Wanneer gebruik je het?

 • Als je wilt nagaan hoe goed de studenten het onderwerp in kwestie hebben begrepen.
 • Als je wilt dat studenten nadenken over hun eigen leerproces.
 • Als je de aandacht van de studenten wilt vasthouden als je merkt dat het begint te verslappen.

Instructies voor de activiteit

Voorbereiding

 • Kies een taak voor de studenten. Welke vraag moeten ze beantwoorden, welke opdracht moeten ze uitvoeren of hoe moeten ze aangeven wat ze tijdens de les hebben geleerd?

Stappen

 1. Maak groepen
  Verdeel de studenten in tweetallen (of laat ze individueel werken).
 2. Leg de opdracht uit
  Leg uit aan de studenten welke vraag ze moeten beantwoorden of welke opdracht ze moeten maken.
 3. Eén minuut
  Zet een timer voor één minuut en laat de studenten hun antwoorden opschrijven.
 4. Bespreek
  Vraag enkele studenten om hun antwoorden hardop voor te lezen, laat studenten elkaars antwoorden voorlezen of geef feedback op hun antwoorden.

Tips voor implementatie & variatie

 • Online onderwijs: Studenten kunnen hun antwoorden delen in de chat van het videoplatform, in Brightspace of in FeedbackFruits.
 • Je kunt deze werkvorm aan het begin, in het midden of aan het einde van je les inzetten.

Ondersteunende tools