Context

De meest succesvolle (online) leerervaringen zijn degene die passen bij - en geïmplementeerd zijn in - de context waarin ze worden onderwezen.

Wanneer men kijkt naar de context van online programma’s in academisch onderwijs, zijn er vier componenten om rekening mee te houden:

  1. Domein: In de meeste situaties - zal dit hoger of beroepsonderwijs zijn.
  2. Aanbieder: In de meeste situaties zal dit Universiteit Leiden zijn.
  3. Omvang: Dit kan variëren afhankelijk van je rol. Maar of je nu een enkel vak geeft of verantwoordelijk bent voor een compleet programma, het is essentieel dat het ontwerp samenhangend is, en in lijn met gekoppelde elementen die worden aangeboden zoals andere colleges, opdrachten, andere cursussen en de eindtermen van het programma.
  4. Voorbereidingsniveau van de student: Het is van groot belang om rekening te houden met de kenmerken, vereisten en vaardigheden van de student voordat je begint met het (her)ontwerpen van je programma of cursus verdient het expliciet benoemd te worden. Sommige vereisten - zoals voorkennis - zijn makkelijker te identificeren, terwijl andere - bijvoorbeeld taalvaardigheid, technologische vaardigheden en zelfregulering - moeilijk te identificeren zijn. Als je een snelle maar gestructureerde aanpak wilt om een student analyse in je ontwerp op te nemen, kun je dit korte template uit de Digital Learning Toolkit of dit meer diepgaande student analyse gebruiken.