Online, blended, hybride & web-enabled onderwijs: Wat is het verschil?

De onderwijsmethode van een vak of programma bepaalt of het onderwijs volledig online, deels online of “web-enabled” plaatsvindt (ondersteund met online platformen, zoals Brightspace).

In online onderwijs vindt (bijna) al het onderwijs en leren online plaats. Dit betekent dat de overdracht van informatie, de interactie en het zelfstandig werken op het internet plaatsvindt. Een online programma of cursus kan volledig en succesvol worden gegeven zonder offline activiteiten. Hoewel offline activiteiten zoals ontmoetingen en oefensessies als aanvulling op de cursus kunnen worden ontworpen, moeten alle deelnemers in staat zijn om alle beoogde doelstellingen te bereiken zonder deel te nemen aan deze offline activiteiten.

Een blended (of hybride) programma of vak maakt gebruik van het beste van beide werelden. Zoals bij elk programma worden de onderwijs- en leeractiviteiten zorgvuldig ontworpen met het oog op de leerdoelen, maar in dit geval wordt ook rekening gehouden met de manier waarop het programma wordt aangeboden. Over het algemeen vinden de meer passieve activiteiten en/of de activiteiten die in eigen tempo kunnen worden uitgevoerd, plaats in de (individuele) online omgeving. De beschikbare (fysieke) contact uren worden besteed aan meer interactieve activiteiten, zoals discussies, simulaties en feedback. Zo bekijken studenten bijvoorbeeld online kennisclips en bereiden ze in hun eigen tijd een casestudy voor om later hun bevindingen te bespreken in een interactieve werkgroep op de campus of online. In het geval van hybride onderwijs is de interactieve werkgroep een combinatie van op de campus en online studenten.

Vakken en programma's die online via het web worden ondersteund, bieden het merendeel van het onderwijs fysiek aan. Online tools, leermanagementsystemen (zoals Brightspace) en online middelen worden gebruikt om belangrijke informatie op te slaan en opdrachten in te leveren. Ze kunnen ook worden gebruikt om extra hulpmiddelen voor studenten te bieden, zoals video's, modellen en artikelen. De meeste cursussen van de Universiteit Leiden zijn web-enabled.

FAQ

Hybride onderwijs is een synchrone onderwijsvorm. De ene groep studenten is fysiek aanwezig (op de campus) terwijl de andere groep studenten tegelijkertijd (individueel) online deelneemt.


Blended onderwijs heeft synchrone en asynchrone aspecten. Over het algemeen vinden de meer passieve activiteiten en/of de activiteiten die in eigen tempo kunnen worden uitgevoerd, plaats in een individuele online omgeving (asynchroon). De docent en studenten komen allemaal tegelijkertijd samen, in de klas of online, om tijd te besteden aan meer interactieve activiteiten, zoals discussies, simulaties en feedback (synchroon).

bekijk alle FAQ