Toevoegen van een moderator

Modereren houdt in dat je monitort hoe betrokken studenten zijn en wat ze onderling tegen elkaar zeggen, bekijkt welke studenten extra hulp nodig hebben en ze helpt met technische issues. Het kan voorkomen dat er negatief commentaar is, of dat je studenten over het hoofd ziet. Als moderator zorg je ervoor dat je de veilige leeromgeving creëert die je voor ogen hebt. Het modereren van een online class is intensief, maar de interactie draagt in grote mate bij aan de leerervaring.

Eerste overwegingen

 • Definieer de rollen die jij en je moderator zullen hebben. Maak deze ook duidelijk aan je studenten.
 • Hou de focus op het positieve, niet op het negatieve.
 • Gebruik een paar richtlijnen of mores voor het gedrag dat je van studenten verwacht.

Waarmee kunnen moderatoren helpen?

 1. Technische basisondersteuning voor jezelf en je leerlingen. Moderatoren zijn getraind in Kaltura Live Room en Microsoft Teams en kunnen helpen bij het oplossen van problemen met de webcam of microfoon en bij het vinden van de juiste knoppen om (bijvoorbeeld) schermen te delen of om de opname te starten of te stoppen.
 2. Verwelkomen van je leerlingen in de kamer. Je moderator zal aanwezig zijn in de kamer vanaf het begin, wat betekent dat je moderator in staat zal zijn om studenten toe te laten in de kamer en welkomstberichten en richtlijnen voor de gemeenschap te geven aan alle aanwezigen.
 3. Samen met de studenten aantekeningen maken.
 4. Bij de docent aangeven, desnoods een samenvatting als het er veel zijn, wat de vragen van studenten zijn. Dit maakt de input van studenten zichtbaar en de docent kan er op reageren.
 5. Het omhoog houden van hint kaarten terwijl ze zichtbaar zijn in de rol van een tv-regisseur.

Waarmee kunnen de moderatoren niet helpen?

 1. Het oplossen van grote technische problemen, die moeten worden geëscaleerd naar ISSC. Je moderator kan niet helpen met internetconnectiviteitsproblemen of problemen met de stabiliteit van het platform.
 2. Het fungeren als een onderwijsassistent. Moderatoren sluiten zich aan bij je les om de online omgeving voor iedereen comfortabel en veilig te maken. Ze kunnen geen les- of leerverantwoordelijkheden op zich nemen of helpen bij de planning.

Negativiteit in een online omgeving veroorzaakt een survival mechanisme genaamt fight or flight, wat een neerwaartse spiraal aan chaos veroorzaakt, een fenomeen dat bekend staat als ‘online hating’ of ‘trolling’.

Het scheppen van een veilige leer omgeving is online net zo belangrijk als in campus onderwijs. Omdat er online beperkingen zijn in het begrijpen van elkaar, is het niet makkelijk om te begrijpen hoe andere mensen de situatie ervaren. Daarom is het belangrijk dat je van te voren heel duidelijk aangeeft wat de spelregels zijn. Wij raden je aan de studenten te vertellen welke verwachtingen je hebt. Hierdoor herstel je de bestaande mores of omgangsvormen in de online omgeving. Deze regels zouden bijvoorbeeld kunnen bestaan uit:

 • Praesidium Libertatis - er is vrijheid van spreken maar gedraag je academisch (logica, feiten, retorica) en wees constructief.
 • Neem actief deel - wees proactief en laat van je horen
 • Samenwerken - werk samen met medestudenten door materiaal en tips te delen
 • Wees veilig - gebruik je camera niet als je de achtergrond van je kamer niet wil delen met medestudenten, en deel nooit persoonlijke data.

De moderator kan studenten subtiel herinneren aan deze verwachtingen, ze laten focussen op het positieve en samen met jou het goede voorbeeld geven. Dit creëert een constructieve en veilige leerervaring.

Volgens online community expert Tharon Howard* is dit wat een student die modereert uit zijn rol kan halen volgens het RIBS model:

 • Remuneration: dieper, actiever leren - in deze rol zal de student niet alleen vaardigheden leren zoals communicatie en leiderschap, maar ook het geleerde materiaal beter begrijpen omdat ze er actiever mee bezig zijn geweest. Je zou de bijdrage van de moderator zelfs een cijfer kunnen geven en laten meetellen.
 • Influence: impact op jouw les - de moderator is senior ten opzichte van medestudenten, met een duidelijke impact op de les.
 • Belonging: groepsbinding - door het maken van gemeenschappelijke notulen en bij te dragen aan de groep, zal de moderator, zeker als het elke keer een ander is, bijdragen aan het algemene groepsgevoel. Dit zal de betrokkenheid bij de les vergroten.
 • Significance: gravitas en erkenning - Het is een eer, een positie van invloed en erkenning, en de moderator wordt door medestudenten daarom met respect behandeld. Dit kan op een individueel niveau heel motiverend zijn.

* Tharon Howard - Design to to Thrive; Creating Social Networks and Online Communities that Last (2010)

De twee soorten software de we op dit moment gebruiken voor remote teaching zijn Kaltura Live Room en MS teams. Hier zijn een paar handige manieren om bepaalde functionaliteiten van deze software te gebruiken als moderator.

Kaltura Live Room

 • Notes - deze notepad functie kan gebruikt worden om links en andere algemene informatie die studenten nodig hebben tijdens het volgen van de les te delen..
 • Optie om je hand op te steken - Zeg van te voren hoe je deze functie gaat gebruiken tijdens de live sessie. De moderator kan helpen door je te wijzen op wie er aan de beurt is en deze persoon live te zetten met microfoon aan.
 • Geef je moderator presenter toegang - dit betekent dat de moderator bij de moderator chat kan (zie hieronder), en zichzelf live kan zetten om de vragen en bijdrages van de studenten te delen. Ook is verdere technische ondersteuning makkelijker op deze manier.
 • Hint kaarten - de moderator kan gebruik maken van post its of uitgeprinte hint kaarten, om via duidelijke symbolen regie aanwijzingen te geven, bijvoorbeeld of mensen moeten afronden, of hun geluid slecht is etc.
 • Los tech issues op door deze link naar de testpagina te delen
 • Chat kanalen:
  • Algemeen - studenten kunnen hier commentaar geven of reflecteren, en kleine vragen stellen aan elkaar of de moderator.
  • Vragen - deze speciale chat is voor grotere vragen, die de moderator aan de docent kan voorleggen.
  • Moderator chat - alleen zichtbaar voor mensen met manager rechten. Hier kan even overleg plaatsvinden tussen docent en moderator ter coördinatie tijdens de les. In het algemeen kan de docent zich concentreren op deze chat, terwijl de moderator de andere kanalen in de gaten houdt.

Microsoft Teams

 • Chat - studenten kunnen hier commentaar geven of reflecteren, en kleine vragen stellen aan elkaar of de moderator. De moderator kan vragen samenvoegen en voorleggen aan de docent.
 • Hint kaarten - de moderator kan gebruik maken van post its of uitgeprinte hint kaarten, om via duidelijke symbolen in beeld aanwijzingen te geven, bijvoorbeeld dat mensen moeten afronden, dat hun geluid slecht is etc.
 • One Drive - de moderator kan een document starten waarin studenten gemeenschappelijke notulen kunnen maken van de les.

FAQ

Ook als je niet de rechten hebt om een nieuwe Live Room aan te maken wil je misschien wel de rechten om de microfoon van deelnemers aan of uit te zetten, de chat te bekijken en vragen beantwoorden, of je eigen onderdeel hosten tijdens een hoorcollege. In dat geval kan de docent je toegang geven tot de Live Room door de volgende stappen in de handleiding te volgen.

bekijk alle FAQ