Discussies & debatten

Een vak is een leerervaring waarbinnen zowel interactieve sociale activiteiten als het leren zelf plaatsvinden. In zekere zin kan het faciliteren van online discussies tot betere resultaten leiden dan tijdens face-to-face onderwijs. In het klaslokaal geven studenten er vaak de voorkeur aan om tijdens bepaalde gevoelige discussies te zwijgen of tenminste zeer politiek correct te zijn. Een online omgeving kan veiliger aanvoelen, mede omdat leerlingen zich kunnen uiten achter de veiligheid van een scherm en, vooral bij het faciliteren van asynchrone online discussies, leerlingen kunnen meer tijd nemen om na te denken over hun antwoorden.

 • Als je een academisch debat met en tussen je studenten wilt voeren, zodat de inhoud van het programma en de theorieën door de studenten geanalyseerd, getest en gevalideerd kunnen worden.
 • Als je de studenten wilt laten oefenen met het opbouwen van stellingen en beargumenteren op een academische manier, terwijl ze tegelijkertijd meer inhoudelijke kennis opdoen.
 • Als je de fysieke discussies, zoals die in een traditionele klassikale setting zouden kunnen plaatsvinden, wilt vervangen.
 • Synchroon vs. asynchroon: Overweeg of een synchrone of asynchrone discussie of debat het meest zou bijdragen aan de doelstellingen van het programma.
 • Beheer de verwachtingen: Geef duidelijke richtlijnen met betrekking tot de bijdrage die de student moet leveren: wat houdt de bijdrage in (bijv. geen referenties), hoe lang moet de bijdrage zijn, hoeveel inzendingen, en hoeveel reacties van medestudenten verwacht je? Voor meer informatie raden we je aan een kijkje te nemen op de Verwachtingen beheren voor de rollen en aanwezigheid van studenten pagina die je op deze website kunt vinden.
 • Gebruik een moderator: Wees je ervan bewust dat - net als tijdens een live debat of discussie - een moderator moet worden aangesteld om de discussie samen te vatten en te begeleiden. Dit is ook het geval wanneer het gaat om een asynchrone, schriftelijke discussie. We raden je aan om de Toevoegen van een moderator pagina op deze website te bekijken.
 • Bouw een online gemeenschap: Voor een veilige leeromgeving moet je ervoor zorgen dat je leerlingen elkaar kennen. Als ze elkaar niet in het echt hebben ontmoet, organiseer dan een introductie-oefening om een vertrouwensrelatie te creëren die leidt tot een veilige leeromgeving. Zorg er ook voor dat de moderatoren goed worden geïntroduceerd. Meer informatie over het bouwen van een online gemeenschap vind je op de Verwachtingen beheren voor de rollen en aanwezigheid van studenten pagina op deze website.
 • Traditioneel tweepartijdig debat: Dit werkt het beste in kleinere groepen. Laat de studenten hun argumenten voorbereiden en presenteren om het debat te starten. Als docent ben je de gastheer of moderator, geef je het woord aan studenten en begeleid je de discussie.
 • Forum discussie: Je kunt de Brightspace forums gebruiken voor asynchrone discussies met zowel kleine als grote groepen. Leg stellingen voor en laat de studenten reageren met (tegen)argumenten die worden ondersteund door academische referenties. Als docent kan je de rol van redacteur op je nemen door discussies samen te vatten om het gesprek voort te zetten en te begeleiden.
 • Chat discussie: In een chat kunnen mensen een synchrone discussie voeren met meerdere mensen. Het aantal mensen in dit format kan het beste onder de 25 gehouden worden. In deze setting moet je minstens één moderator hebben. Je kunt dit formaat gebruiken om een discussie of debat te faciliteren tijdens een live sessie of videogesprek.
 • Pitch en reageer(video): Laat studenten hun idee, scriptie of pleidooi - met behulp van een video of tijdens een videogesprek - presenteren om een discussie op gang te brengen. Daarbij kan feedback worden gegeven aan de presentator, zodat deze zijn of haar werk kan verbeteren. Raadpleeg de pagina Peer feedback voor meer informatie.