Peer feedback

Het geven van feedback op het werk van medestudenten is een gebruikelijk onderdeel van een reguliere onderwijssetting. Dit kan in de vorm van een opmerking bij een presentatie, of een uitgebreidere toelichting op gemaakt werk, zoals een paper of essay. Volgens onderzoek zijn de effecten van peer-feedback op de schrijfvaardigheid zelfs vergelijkbaar met de effecten van feedback van docenten. Je kunt hier meer over lezen op de website van de Universiteit Leiden in het artikel Het effect van peer feedback op wetenschappelijk schrijven.

Peer feedback kan ook in het afstandsonderwijs worden toegepast en vergt relatief weinig voorbereidingstijd. De verschillende formats en hulpmiddelen die hiervoor gebruikt kunnen worden, worden op deze pagina uitgelegd.

 • Als je studenten wilt laten leren door het werk van anderen te analyseren en te evalueren en feedback te geven.
 • Als je de kritische maar eerlijke evaluatie vaardigheden van je studenten wilt stimuleren die academische professionals nodig hebben.
 • Als je het als formatief (informeel) evaluatiemoment voor studenten wilt gebruiken. Door te werken met een beoordelingsrubriek of de regels die gebruikt worden voor peer feedback, worden studenten zich ook bewust van hoe hun eigen werk verbeterd kan worden.
 • Kies het juiste materiaal: Peer feedback wordt idealiter gebruikt voor het geven van feedback op complexer werk waar geen goede of foute antwoorden mogelijk zijn. Feedback vereist dan dat de studenten het werk op conceptueel niveau analyseren. Op deze manier leren zowel de beoordelaar als de beoordeelde leerling ervan.
 • Beheer de verwachtingen: Het geven van feedback op afstand kan veiliger voelen dan het geven van live één-op-één feedback, dit geldt ook voor het geven van negatieve feedback. Het is daarom belangrijk om te benadrukken wat de verwachtingen en bedoelingen van deze constructieve feedback zijn, zowel wat betreft het geven dan wel het ontvangen van feedback. Voor meer informatie kun je terecht op de Verwachtingen beheren voor de rollen en aanwezigheid van studenten pagina op deze website.
 • Werk met duidelijke criteria: Stel vooraf de beoordelingscriteria op. Maak dit transparant, deel ze op tijd en zorg ervoor dat vragen kunnen worden gesteld voor of tijdens het geven van peer feedback om onduidelijkheid en verwarring te voorkomen.
 • Maak peer feedback onderdeel van het programma: Neem de peer feedback op als een (verplicht) vast onderdeel van het programma. Op die manier wordt het belang van deze activiteit benadrukt.
 • Gebruik een beoordelingsrubriek: Het gebruik van een rubriek geeft de leerlingen de mogelijkheid om bepaalde aspecten (zoals duidelijkheid, overtuigingskracht of structuur) van het werk van medeleerlingen te beoordelen. Het helpt de leerlingen zich te concentreren op het werk op conceptueel niveau en voorkomt dat ze alleen aandacht besteden aan taal, spelling of het weerleggen van de inhoud. Meer informatie over rubrieken en het creëren van eigen rubrieken kan je hier vinden.
 • Gebruik van annotaties: Het gebruik van annotaties (het toevoegen van opmerkingen in een document) kan via het LMS, maar ook door het delen van PDF- of Word-bestanden. Op deze manier kan er direct feedback worden gegeven in het werkdocument van de medestudent. De beoordelingscriteria of -richtlijnen moeten beschikbaar zijn voor de beoordelende partij.
 • Binnen het LMS: Er zijn mogelijkheden om peer feedback op te zetten binnen Brightspace, bijvoorbeeld met behulp van FeedbackFruits of Pitch2Peer.
 • Videogesprek: Het geven van feedback kan ook via een videogesprek, waarbij de gesprekken één-op-één of in kleine groepen kunnen plaatsvinden. Het gebruik van een beoordelingsrubriek of duidelijke beoordelingscriteria zal ervoor zorgen dat de leerlingen constructieve feedback geven.
 • Produceer een podcast of video: Met behulp van hun eigen laptop of smartphones kunnen de studenten zelf podcasts (audio) of video's maken. Je kunt onderwerpen toewijzen en studenten een presentatie of kort videocollege laten voorbereiden. Podcasts zijn een geweldige manier om verhalen te delen of concepten uit te leggen. Het gecreëerde materiaal kan worden geplaatst in de leeromgeving, waar andere studenten feedback kunnen geven. Meer informatie over hoe je dit kunt doen kun je vinden in de Videotoolkit. Je kunt meer lezen over het produceren van podcasts in het Engelstalige artikel How podcasting can enrich your teaching.