Verwachtingen beheren voor de rollen en aanwezigheid van studenten

De student en docent hebben verschillende rollen.

Student

Voor studenten zijn er verschillende rollen weggelegd. Sommige rollen kunnen individueel en passief zijn, terwijl andere juist in groepsverband plaatsvinden en actiever zijn. Geen van deze opties is beter dan andere, het belangrijkste verschil is dat deze rollen andere doelen dienen en zullen bijdragen aan verschillende resultaten.

Om de relatie tussen de rollen en de resultaten beter te begrijpen, is het belangrijk om de hiërarchie van de cognitieve vaardigheden te begrijpen, of de zogenaamde hogere en lagere orde denkvaardigheden uit de herziene taxonomie van Bloom (2001). Het onderstaande model toont de verschillende denkvaardigheden van laag (links), naar hoog (rechts). Het is belangrijk om te beseffen dat er geen volgordelijke hiërarchie bestaat tussen deze vaardigheden: ze zijn allemaal even belangrijk en kunnen worden geïntegreerd in leerervaringen in willekeurige volgorde.

Tijdens een leerervaring kunnen er verschillende rollen aan de student worden toegewezen. De volgende rollen (activiteiten) kunnen van elkaar worden onderscheiden:

 • Luisteren is een passieve en individuele activiteit, die past bij de denkvaardigheden van een lagere orde.
 • Lezen is een semi-passieve activiteit die individueel wordt beoefend. Ook deze past het beste bij denkvaardigheden van de lagere orde.
 • Het werken aan problemen zoals opdrachten of casussen is een actieve rol die ook individueel wordt ingevuld. Deze activiteit is het beste in te zetten om denkvaardigheden van de hogere orde de activeren.
 • Het spelen van een spel of simulatie is een activiteit die individueel wordt gedaan (en soms ook wordt beoordeeld), maar die ook binnen een groep kan worden uitgevoerd. Deze rol kan studenten helpen om hun hogere orde denkvaardigheden te verbeteren.
 • Het werken aan een samenwerkingsproject is een actieve, groepsgerichte rol die de denkvaardigheden van de hogere orde stimuleert en daarnaast ook samenwerkingsvaardigheden traint.

Docent

Afhankelijk van de rol die je studenten op zich nemen om hun doelen te bereiken, kan je eigen rol veranderen en in sommige gevallen zelfs helemaal niet meer nodig zijn. Hieronder vind je 5 verschillende rollen die je kunt aannemen wanneer je onderwijs geeft in een online of blended sessie.

 • Hoorcolleges geven is een erg actieve onderwijsmethode. Naast het geven van de colleges zelf moet je deze ook voorbereiden. Studenten nemen in deze setting vaak een meer passieve rol aan.
 • Feedback geven is ook een actieve onderwijsmethode. Om goede en constructieve feedback te kunnen geven moet je bekend zijn met de onderwerpen waar je studenten aan gewerkt hebben.
 • Toezicht houden op de voortgang van studenten: dankzij de meeste Learning Management Systemen is dit een relatief passieve activiteit. Je ziet meestal in één oogopslag welke studenten meer aandacht nodig hebben en welke studenten het goed doen.
 • Het aanmoedigen van studenten is een semi-actieve activiteit, die gedeeltelijk gebaseerd is op de vooruitgang van de student. De meeste dingen kunnen gestandaardiseerd worden ( zoals bemoedigende e-mails of geplande berichten), maar in het geval van individuele studenten die baat zouden kunnen hebben bij persoonlijke aanmoediging kan dit iets meer tijd in beslag nemen.
 • Volledige afwezigheid van de docent is de meest passieve rol die mogelijk is. In dit scenario staat het vak op zichzelf en speel je na het opzetten van dit vak geen rol meer in de ontwikkeling van studenten. Je kan er ook kiezen om bij specifieke activiteiten of onderdelen van afwezig te zijn.

Zorg ervoor dat je studenten goed op de hoogte zijn van wat er van ze verwacht wordt, wat zij van jou kunnen verwachten, en waar ze terecht kunnen voor ondersteuning en tips.

Laat je studenten duidelijk weten wat jij van ze verwacht.

 • Deel de Gedragscode onderwijs op afstand met je studenten, bijvoorbeeld in de syllabus.
 • Voorkom miscommunicatie door zo duidelijk mogelijk te zijn in beschrijvingen van opdrachten en voorbereidende taken:
  • Duidelijke omschrijving en scope van de (inhoudelijke) taak.
  • Wees duidelijk over wat er niet binnen de scope valt.
  • Het leerdoel achter de opdracht.
  • Eventueel een beschrijving hoe je verwacht dat ze de taak zullen uitvoeren.
  • Beoordeling van de taak (deel eventueel een evaluatieformulier / beoordelingstabel).
  • Leg uit wanneer jij een taak als ‘volbracht’ ziet aan welke punten het moet voldoen.
  • Wees duidelijk in de deadline(s).
  • Wees duidelijk over de manier van inleveren.
  • Geef studenten eventueel de mogelijkheid een taak van te voren op ‘vorm’ te laten checken door jou of een assistent zodat ze weten dat ze aan deze punten voldoen voor ze hem inleveren en de taak op inhoud nagekeken wordt.
 • Deel voorafgaand aan de les en aan het begin van de les welke vorm van participatie je van je studenten verwacht, en op welke manier en momenten ze vragen kunnen stellen.
 • Overweeg om een moderator toe te voegen aan je les om deze qua communicatie zo goed mogelijk te laten verlopen. Bekijk de pagina Toevoegen van een moderator op deze website voor meer informatie.

Wees duidelijk in wat studenten van jou mogen verwachten zodat ze weten waar ze aan toe zijn.

 • Communicatieplan: Werk aan een communicatieplan en deel dit met je studenten. Wanneer ben je beschikbaar voor vragen? Hoe kunnen ze je bereiken? Als je nog geen communicatieplan hebt, laat ze dan weten wanneer ze dit kunnen verwachten en deel eventuele tussentijdse versies.
 • Wees open over beoordelingscriteria: Wees duidelijk over hoe je ze zal beoordelen en hoe je hun participatie op waarde zal schatten. Maak dit zo concreet mogelijk en deel eventueel zelf-evaluatie formulieren.
 • Beheer communicatie verwachtingen: Laat weten wanneer ze beoordelingen en reacties van je kunnen verwachten. Als je weinig tijd hebt om vragen via bijvoorbeeld de mail te beantwoorden kan het handig zijn hier een vaste tijd per week voor vrij te maken zodat je ook met je studenten kan delen op welk moment ze een reactie kunnen verwachten. Ook kun je wekelijks een online inloopspreekuur houden voor je studenten.
 • Maak een duidelijke syllabus: Deel een duidelijke syllabus, volg deze, en herinner studenten hieraan zodat ze weten dat de syllabus jouw belofte is naar hun toe en zodat ze weten wat ze kunnen verwachten. Als je hier door omstandigheden nog niet volledig aan toe bent gekomen, laat ook dit weten en besluit de nodige week-informatie bijvoorbeeld twee weken van te voren te delen op een vast moment. Deel het ook wanneer er dingen in je lesprogramma veranderen.
 • Communiceer didactische methoden en keuzes: Deel eventueel de didactische methoden achter je lesplan zodat studenten deze kunnen toepassen bij de zelfstudie. Op deze manier leren ze tevens wat je lesprogramma zo sterk maakt en kunnen daardoor beter inschatten bij welke onderdelen, en op welke manier ze kunnen participeren in de les.

Naast technische ondersteuning, tips voor het succesvol volgen van afstandsonderwijs, en vakinhoudelijke ondersteuning is het van belang dat studenten ook weten waar ze terecht kunnen voor andere vormen van ondersteuning. Bijvoorbeeld wat betreft toegankelijkheid, maar ook psychologische hulp. Wees dus duidelijk in waar ze deze ondersteuning kunnen vinden.

 • Technische ondersteuning: Voor technische ondersteuning kunnen studenten de Voorzieningen, diensten en IT pagina op de universiteitswebsite raadplegen.
 • Tips voor het volgen van afstandsonderwijs: Voor tips omtrent het volgen van afstandsonderwijs kunnen studenten de Tips voor online studeren pagina op de universiteitswebsite raadplegen, maar ook op de website van het Centre for Innovation staat een handige (Engelstalige) pagina, Top tips for Remote Learning, en een Youtube video genaamd ‘Study Tips to Succeed as an Online Student’ met uitleg.
 • Overige ondersteuning zoals psychologische hulp: Voor andere vormen van begeleiding wanneer studenten zich bijvoorbeeld gestrest, angstig of geïsoleerd voelen door de situatie, kunnen ze terecht bij de contactpunten genoemd in de Begeleiding en Advies sectie van de Veelgestelde vragen pagina op de universiteitswebsite.
 • Vakinhoudelijke ondersteuning: Voor vakinhoudelijke ondersteuning is het belangrijk om een goed plan te maken wat betreft vraag-momenten, eventuele bijles, en het eventueel opzetten van peer-begeleiding binnen de klas.